ขุดคลองไส้ไก่ ทำเองง่าย ๆ ประโยชน์เยอะ

วันนี้เพจ Shopmate เอาความรู้เรื่องการเกษตรมาฝากเพื่อน ๆ กันครับ ปัจจั ยหลักที่สำคัญ คือเรื่องการบริหารจัดการน้ำ โดยทำการขุดคลองไส้ไก่ ซึ่งเป็นการขุดร่องน้ำไว้ใช้ในที่ทำกิน เป็นรูปแบบหนึ่งของการกักเก็บน้ำ มีประโยชน์มาก ๆ ซึ่งจะมี วิ ธี กาs ขุดอย่างไร ลองไปชมกันเลย

ขั้uตอuการขุดคลองไส้ไก่

1. เริ่มจากออกแบบคลองในพื้นที่ตนเอง เพราะขนาดพื้นที่แตกต่างกัน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการออกแบบให้เหมาะสม รวมไปถึงการวางผังในการปลูกพืช จัดระดับพืชที่ต้องการน้ำมากน้อย

2. ขุดร่องให้กว้าง 50 เซนติเมตร และลึก 50 เซนติเมตร โดยนำดินที่ได้จากการขุด ขึ้นมาถมในฝั่งตรงข้ามของแหล่งน้ำที่ไหลมา ทำคันดินให้กว้าง 1 เมตร

3. ปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการพังnลายของคันดิน ปลูกไม้ผล และผักสวนครัวไว้เป็นแหล่งอาหาร

4. ถ้าขุดคลองในพื้นที่ลาดเอียง ควรขุดหลุมเล็ก ๆ เพื่อให้น้ำที่ไหลมาตกในหลุม เป็นการชะลอน้ำที่ไหลผ่านไม่ให้ไหลแsงเกินไป รวมถึงการทำฝายเล็ก ๆ เป็นระยะ ๆ เพื่อชะลอน้ำ

คลองไส้ไก่โดยทั่วไป มี 3 แบบ

แบบที่ 1

พื้นที่ลาดเอียงที่เป็นภูเขา ในการทำแบบที่ก็เพื่อรับน้ำจากพื้นที่ลาดชัน ลงมาสู่คลองที่เราทำไว้ เพื่อให้น้ำไหลผ่านไปยังพื้นที่ต่ำลงไปเรื่อย ๆ

แบบที่ 2

พื้นที่เนิน จะขุดเพื่อเปลี่ยนทิศทางของน้ำ เพื่อให้ไหลมาพื้นที่ในการเพราะปลูกของเรา เเละให้เกิดความชุ่มชื่นของพื้นที่บริเวณทำการเกษตร

แบบที่ 3

พื้นที่ราบลุ่ม จะทำการขุดให้มีความคดโค้ง ให้น้ำไหลเอื่อยๆค่อยๆไหล และทำให้ไหลอยู่ตลอดเวลา เป็นการกระจ่ายความชุ่มชื้น

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับประโยชน์หลักที่ได้จากคลองไส้ไก่มี 4 อย่างด้วยกัน คือ ช่วยกักเก็บน้ำให้ซึมลงใต้ดิน เปลี่ยนทางน้ำให้กระจายสู่พื้นที่เพาะปลูก ล็อกตะกอนดินหรือธาตุอาหาร และป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ลองไปทำดูนะครับ ได้ผลอย่างไรก็อย่าลืมมาเล่าให้กันฟัง

ขอบคุณที่มา : httpajourneyinspiredbytheking

เรียบเรียงโดย : Shopmate

Facebook Comments