คนที่มีอายุมากขึ้นต้องสิ่งนี้ถึงเรียกว่ามีความโตเป็นผู้ใหญ่

เชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอสถานการณ์ในที่ทำ ง า น คนที่มีอายุมากกว่าใช่จะมีความเป็นผู้ใหญ่ เคยได้ยินไหมบางคนโตแค่อายุ ความคิดไม่ได้โตไปด้วย บางครั้งคนที่อายุน้อยกว่ากลับมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าด้วยซ้ำ แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะ เพราะผู้ใหญ่ที่มีอายุบางคนท่านก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากจริงๆ เป็นที่พึ่งให้กับน้องๆ ลูกหลานได้ เราไปดูกันว่าคนที่มีความโตเป็นผู้ใหญ่ เขามีสิ่งไหนบ้าง

1. มองไกล

คนที่มีเป้าหมายในชีวิตและหนดเป้าหมายที่จะไปให้ถึง กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาตนเอง ฝึกเรียนรู้สิ่งต่างๆ กล้าตัดสินใจ มีความอดทนอดกลั้น ควบคุมตนเองได้ดี ไม่ใจร้อน หุนหันพลันแล่น มีวินัยในตนเอง เพื่อจะไปให้ถึงสิ่งที่คาดหวัง เช่น หากเราต้องการมีรา ยได้หลังเกษีย ณอายุมากเท่าไหร่ จำเป็นต้องทบทวนรา ย ได้ปัจจุบันของตนเอง ว่าเพียงพอสำหรับใช้ในช่วงวัยเกษียณหรือไม่ หากไม่เพียงพอ เราจะวางแผนหารา ยได้เพิ่มจากอาชีพใด และต้องเก็บให้ได้มากเท่าไหร่

2.ใจกว้าง

เป็นคนที่เรียนรู้ที่จะรู้จักเปิดใจให้กับสิ่งต่างๆ รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ยอมรับความจริง ซื่อ สั ต ย์ต่อตนเองและผู้อื่น ไม่มีอคติ ไม่ยึดติดกับความคิดเดิมๆ พร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอ ให้โอกาศคนอื่นแสดงความสามารถ พร้อมสนับสนุนอย่างจริงใจ ทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วพร้อมจะเรียนรู้อยู่เสมอ

3.มีทัศนคติบวก

การที่เรามีทัศนคติบวกมันช่วยให้ดึงดูดผู้คนและสิ่งต่างๆ ในทางที่ดีเข้าหาตัวเรา สามารถเลือกโพกัสแต่ด้านดีๆ และแสดงมันออกมา หากมีปัญ ห าเข้ามาในชีวิต ก็มองว่ามันคือความท้าทายใหม่ที่น่าสนใจ เชื่อมั่นว่าตนเองทำได้

4.มีความยืดหยุ่น

คนที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ผ่าน ง า น ผ่านปัญหาต่างๆ มามากมาย จะพบว่าในทุก ง า น สามารถปรับและเปลี่ยนแปลงได้เสมอ เราจำเป็นต้องยืดหยุ่น มีการวางแผนสำรองสำหรับ ง า น เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ

5.ปล่อยวาง

เมื่อเราทำเต็มที่กับทุกสิ่งแล้ว ก็ไม่มีอะไรต้องกังวล หากผลออกมาดีตามที่ตั้งไว้ก็สมหวัง แต่หากผลออกมาไม่น่าพอใจ ก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ต้องเรียนรู้กันต่อไป หากเราไม่ปล่อยวาง ถือเอาไว้ตลอดเวลา ไม่แยกแยะเรื่องง า น และเรื่องส่วนตัวออกจากกัน ก็ย่อมทำให้จิตใจเราไม่สดใส และถือว่ายังไม่โตพอที่จะรับกับสถานก า ร ณ์ ต่างๆที่จะเข้ามาอีกมากมายในชีวิต

เมื่อเราโตขึ้นความคิดอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ แต่หากเปลี่ยนไปในทางที่ดี ย่อมส่งผลให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้แน่นอน ดังเช่นหากเรามีความคิด 5 ข้อนี้ ถือว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะเรียกตัวเองได้ว่า โตเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพยกย่อง เป็นต้นแบบให้กับคนอื่นๆ ได้เอาเป็นแบบอย่าง แล้วคุณล่ะ อยากจะเป็นคนที่โตเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นแค่เด็กในร่างคน แ ก่ ลองอ่านแล้วทบทวนนำไปใช้กันดูนะ

ที่มา: aconsciousre th i n k

เรียบเรียง: admin

Facebook Comments