คลายความสงสัยคนชอบกินทุเรียน ป้ายขั้วทุเรียนอันตs า ย จริงไหม

จากกรณีที่เป็นข้อถกเถียงกันอย่างมากมายจากคลิปใน Tiktok และที่มีการแชร์กันออกไปมากมายเกี่ยวกับการป้ายยาทุเรียน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการนำ ย า ฆ่ า ห ญ้า มาป้ายขั้วทุเรียน รวมไปถึงการพูดถึงการใช้สารเคมีชุบ ป้ายขั้ว ทุเรียน อย่างไม่เป็นความจริงและอาจสร้างความเข้าใจผิดให้ผู้บริโภ ค รวมไปถึงสร้างความเสียห ายให้กับชาวสวนทุเรียนอีกด้วย

ทางสมาคมทุเรียนไทยจึงได้ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริง เกี่ยวกับสารที่ใช้ป้ายขั้วทุเรียนให้ได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริงว่ามันคือสาsอะไร และจะมีอันตsายกับผู้บริโภคหรือไม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โดยธ ร ร มชาติแล้วการสุกของทุเรียนนั้นไม่สม่ำเสมอแม้ภายในผลเดียวกันก็ตาม ลักษณะเช่นนี้เป็นปัญห า ในการบริโภคและการส่งออก อีกทั้งกระบวนการสุกยังใช้เวลา นานอีกด้วย กรณีทุเรียนพั น ธุ์ หมอนทองอาจใช้เวลานานถึง 9-13 วัน ขึ้นอยู่กับความแก่ของผล เมื่อใช้เวลานานการสูญเสีย น้ำหนักจึงมากเกือบถึง 20% นั่นหมายถึงการคสูญเสียsายได้อีกด้วย ดังนันการบ่มจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้ทุเรียนสุกสม่ำเสมอ ในเวลา 4-6 วันและยังช่วยลดการสู ญ เ สี ย ได้ดีกว่า

การบ่มผลไม้ให้สุกสม่ำเสมอ นิยมใช้ เอทีฟ อ น (ethephon) ซึ่งเป็นสาsควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ปลดปล่อยเอทิลีนมี พิ ษ ค่อนข้างต่ำและสล า ยตัวได้ง่าย มีความคงตัวในสภาพ กsดจัด (pH<4) แต่ในสภาพที่กsดน้อยลง (pH > 4.5) เช่น เมื่อละลายน้ำหรือเมื่อซึมเข้าในไซโตพลาสซึมของเซลล์ พื ช สาsจึงสลายตัวและปลดปล่อยเอทิลีนออกมา

จากการศึกษาล่าสุดในปี พ.ศ.2559 ของ ดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กู ล และคณะ จากศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การบ่มทุเรียนด้วยสาsละลายเอทีฟ อ น พบว่า

– ผลทั้งหมดทั้งที่บ่มและไม่บ่ม ไม่พบว่ามี ส า s ต ก ค้ า งในส่วนเนื้อผล

ที่รับประทานได้เกินกว่ามาตรฐานไทย มาตรฐานสากล และมาตรฐานยุโรป

– ส่วนมากไม่มีสาs ต ก ค้ า ง ในส่วนเนื้อเลย มีเพียงบางผลที่พบในปริมาณที่น้อยมาก

-เท่านั้น ดังนั้นการบ่มผลทุเรียนด้วยสาs ละลายเอทีฟอนจึงมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ดังนั้นทางสมาคมทุเรียนไทยจึงทำความเข้าใจกับผู้ บ ริ โ ภ คให้เข้าใจว่า

1. ไม่มีชาวสวนทุเรียนคนไหนที่ใช้ ย า ฆ่ า ห ญ้ า มาป้ายขั้วทุเรียนแน่นอน

2. สาsที่ใช้ป้ายขั้วคือ อิทิฟอน ซึ่งมีความปล อ ด ภั ย ต่อผู้บริโภค ดังนั้นจึงไม่ต้องตื่นกลัว จากการเจอคลิปในโซเชียลต่างๆ

ทั้งนี้ในโพสก็มีคนเข้ามาคอมเม้นต์ต่างๆ มากมาย ว่าคนนั้นเข้าใจผิดกันไปมาก มีแม่ค้าบางคนเอาประเด็นป้ายขั้วทุเรียนขึ้นมาเล่นว่ากินแล้วจะมีสาsตกค้างหรือเป็นร้อนในได้มากกว่าแล้ว ข า ย ทุเรียนในราคาแพงๆ ก็มี ซึ่งที่จริงแล้วนั้นไม่เป็นความจริง ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนป้ายหรือไม่ป้ายขั้วก็เกิดร้อนในได้เหมือนกันจากธรร มชาติของฤ ท ธิ์ ร้อนในเนื้อทุเรียนนั่นเอง

ช่วงนี้ฤดูทุเรียนคนกินทุเรียนบ่อยๆก็สบายใจกันได้เลยนะคะว่าจะไม่เกิดอันตรายจากการกินทุเรียนป้ายขั้วแน่นอน แต่ก็ต้องระวังอย่ากินมากเกินพอดีนะคะนอกจากจะร้อนในแล้ว ก็ยังส่งผลเสียต้่อผู้ที่มี โ ร ค ประจำตัวเป็นเบาหว า น หรือไข มันในเลื อ ด สูงอีกด้วย กินได้ กินพอเหมาะ กินอย่างมีความสุขแน่นอนค่ะ ฝากกดไลค์ กดแชร์โพสนี้กันไปเยอะๆ นะคะ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริโ ภ ค

ขอขอบคุณที่มา: กรมวิชาการเกษตร, FB ทีมงานสมาคมทุเรียนไทย

เรียบเรียง: admin

Facebook Comments