ความเชื่ อผิดๆ เกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่มือถือ (ล่าสุด 2021)

ปัจจุบันเทคโนโลยีเกี่ยวกับมือถือและสมาร์ทโฟน ได้ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ว กลายเป็นสิ่งจำเป็นของชีวิตคนในปัจจุบัน เราสามารถใช้มือถือทำอะไรต่างๆ ได้อย่างมากมาย แม้ในแต่ละวันเราใช้เวลาอยู่กับมือถือมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีหลายคนที่มีความเข้าใจผิ ดๆ เกี่ยวกับการใช้ง านหรือดูแลรักษ า ซึ่งอาจเคยได้ยินหรือจากการบอกต่อๆกันมา สำหรับวันนี้ เราจะมาพูดถึงความเข้าใจผิด เกี่ยวกับการชาร์จแบตมือถือ ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน เพื่อให้ได้รู้ข้อเท็ จจริงว่าเป็นอย่างไร

1.มือถือเครื่องใหม่ ต้องชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มนาน 8 ชั่วโมง

ความเชื่ อเรื่องนี้ ปัจจุบันก็ยังมีการแนะนำหรือทำต่อ ๆ กันมา สิ่งนี้ไม่ได้ช่วยยืดอายุให้กับแบตเตอรี่เลย มันเป็นเพียงอุบายเล็กๆ น้อยๆ จากโรงงานผลิต เพื่อให้ผู้ใช้ง านเกิดความประทับใจ ในการสัมผัสเครื่องครั้งแรกเพียงเท่านั้น

2.ชาร์จมือถือข้ามคืนอาจทำให้มือถือระเบิ ด

ปัจจุบันการเทคโนโลยีเกี่ยวกับแบตเตอรี่มือถือ ได้พัฒนาไปไกลกว่าที่เราคิด ซึ่งแบตที่ใช้เป็นลิเธียมไอออน ทำให้สามารถชาร์จข้ามคืนได้อย่างสบายใจ เนื่องจากมีตัวควบคุมที่จะช่วย หยุดการชาร์จเมื่อแบตเตอรีเต็ม โดยวงจรควบคุมการจ่ ายกระแสไฟ จะค่อยๆลดการจ่ าย และหยุดเมื่อชาร์จถึง 100 เปอร์เซนต์ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องกังวลกับการชาร์จมือถือข้ามคืนอีกต่อไป

3.การชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยจะทำให้เครื่องระเ บิ ดได้

เรื่องนี้เป็นที่ฮือฮาและเป็นกระแสในโลกโซเชียลอยู่บ่อยครั้ง ทำให้หลายคนไม่กล้าเล่นมือถือขณะชาร์จแบต ซึ่งนั่นก็ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่หากมีความจำเป็นก็สามารถเล่นได้ตามปกติเลย เนื่องจากการเล่นไปชาร์จไปไม่ทำให้เกิดการระเ บิ ด ลุกไ ห ม้ ของมือถือได้ แต่ต้องเป็นอุปกรณ์ของแท้และได้รับมาตรฐานนะ

ถึงแม้จะไม่ทำให้เกิดการระเ บิ ด แต่ก็มีผลทำให้แบตเสื่อมสภาพเร็วขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้ง านให้นานที่สุด ควรหลีกเลี่ยงการใช้ง าน กับแอปพลิเคชั่นหนัก ๆ เช่น เล่นเกม ส่วนการใช้ง านเล็กๆ น้อยๆ ก็สามารถทำได้ไม่มีผลอะไรมาก

4.ควรชาร์จมือถือตอนแบตใกล้หมด

หากเป็นมือถือยุคเดิม ก็คงเป็นเรื่องที่ถูกต้อง สำหรับการชาร์จแบตด้วยวิ ธีก ารนี้ เนื่องจากใช้แบตประเภทนิกเกิล-แคดเมียม เป็นส่วนประกอบ แต่ในปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้ แบตลีเธียมไอออน ซึ่งไม่มีปั ญหาเรื่องนี้ อายุการใช้ง านแบตเตอรี่มือถือจะมีหน่วยเป็น “ไซเคิล” เช่น มือถือของคุณอาจมีอายุการชาร์จเท่ากับ 600 ไซเคิล โดย 1 ไซเคิล คือการชาร์จมือถือเต็มตั้งแต่ 0 เปอร์เซนต์ จนถึง 100 เปอร์เซนต์ ดังนั้น ถ้าคุณชาร์จมือถือตอนแบต 90 เปอร์เซนต์ แสดงว่าคุณใช้ไปเพียง 1/10 ไซเคิลเท่านั้น

5.ที่ชาร์จยี่ห้ออื่นทำให้แบตมีปั ญหา

ความเชื่ อนี้ก็ไม่ถูกต้องเสียทั้งหมด เนื่องจากการใช้งานสายชาร์จที่ไม่ใช่ยี่ห้อเดียวกัน ไม่ได้เป็นอั นต ร ายแต่อย่างใด แต่ต้องเป็นอุปกรณ์ที่เป็นของแท้เท่านั้น ต้องเป็นยี่ห้อที่มีความน่าเชื่ อถือ และตรวจสอบให้ดีก่อนว่าสามารถใช้ง านร่วมกันได้

เป็นอย่างไรกันบ้าง หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างความเข้าใจ ในการชาร์จแบตมือถือ ถึงแม้การชาร์จแบตไม่มีผลทำให้เกิดการระเ บิ ด แต่หากทิ้งไว้ในจุดที่ระบายความร้อนลำบ าก เช่น ใต้หมอน ใต้ฟูก ฯลฯ ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้เกิดความร้อนสะสม หรือการใช้งานอุปกรณ์สายชาร์จ อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ชำรุ ดหรือไม่ได้มาตรฐาน กรณีเหล่านี้มีผลทำให้เกิดความเ สี่ ย งต่อการลุกไ ห ม้หรือเกิดกระแสไฟรั่ว ทำให้เกิดอันต ร า ย แก่ผู้ใช้งานตามที่เป็นข่าวได้

ขอบคุณที่มา: Androidauthority, Thaimobilecenter

เรียบเรียงโดย: admin

Facebook Comments