คาถาบูชา “หลวงพ่อทันใจ” กราบไหว้ขอพรที่บ้านก็ได้

“หลวงพ่อทันใจ” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเหนือ รวมทั้งชาวไทยทั้งประเทศให้ความเคารพนับถือมาอย่างช้านาน อยู่ที่วัด วัดพระธาตุดอยคำ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่

ที่มาคือระยะเวลาในการสร้างองค์พระพุทธรูปหลวงพ่อทันใจนั้นใช้เวลาไม่นาน ก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี โดยสร้างได้สำเร็จภายใน 1 วัน

ถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์เชื่อกันว่าเป็นเพราะพระพุทธานุภาพและอานุภาพแห่งเทพยดาที่บันดาลให้พิธีกรรม สำเร็จโดยปราศจากอุปส ร ร ค จึงเรียกว่า “หลวงพ่อทันใจ”

จึงถือคติความเชื่อให้ผู้ศรัทธาขอพรในเรื่องต่างๆ โดยมีความปรารถนาว่าจะสำเร็จอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น ชื่อเสียง เ งิ น ทอง ล า ภ ยศ โชค ล า ภ หรือแม้แต่การขออธิ ษ ฐานเพื่อให้หาย เ จ็ บ ไข้ ก็สำเร็จด้วยดี และอีกทั้งยังมีหลายๆท่านที่มาขอพรด้วยความที่อธิ ษ ฐานแล้วได้ผลทันใจเพียงไม่กี่วัน พรที่ขอก็สัมฤ ท ธิ์ ผลดังปาฏิห า ร ย์

หากท่านใดสะดวกก็สามารถเดินทางไปกราบไหว้ขอพรจากท่านได้เลยที่ จังหวัดเชียงใหม่

วิธีไหว้ขอพร จุดธูป 3 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ

โอม นะโมพุทธายะ ยะอะสะ สุมัง จะปาคะ แล้วบอกชื่อเรา ข้าพเจ้าชื่อและเล่าเรื่องที่จะขอให้ละเอียด

เสร็จแล้วบอกหลวงพ่อ พระเจ้าทันใจขอให้ช่วยข้าพเจ้าให้สำเร็จโ ดย ด่ ว น

เมื่อข้าพเจ้าสำเร็จแล้วจะมาถวายดอกมะลิจำนวน (บอกจำนวนที่จะนำมาถวาย จำนวน 50 พวงขึ้นไป)

แต่หากท่านใดไม่สามารถเดินทางไปกราบไหว้สักการะได้ ถ้ามีจิตใจเชื่อมั่น แน่วแน่ ก็สามารถกราบไหว้บูชา หลวงพ่อทันใจที่บ้านได้ โดยอาจจะมีรูปบูชา หรือเหรียญหลวงพ่อทันใจ หรืออื่นๆ ตั้งไว้บนหิ้งพระก็ได้

โดยการกราบไว้ขอพรแบบที่ว่ามาข้างต้น แต่เปลี่ยนเป็นทำที่บ้าน

ให้ขอพรอย่างชัดเจนว่าต้องการให้ท่านเมตตาช่วยเหลือในเรื่องใด เมื่อสำเร็จแล้วจึงขอเรื่องใหม่ได้ ที่สำคัญเมื่อสมปรารถนาแล้วต้องมาถวายพวงมาลัยดอกมะลิด้วยตนเองเท่านั้น ที่วัดพระธาตุดอยคำ จ.เชียงใหม่

ขอขอบคุณที่มา thebangkokinsight เพจหลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ เชียงใหม่

เรียบเรียง admin

Facebook Comments