ดอกกระเจียวหวาน ปลูกง่าย เก็บผaผลิตได้นาน สร้างsายได้ดี

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้แอดมินจะพาไปทำความรู้จักผักอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆ เพราะทั้งรสชาติ หวาน กรอบอร่อย และที่สำคัญปลูกง่ายมากๆ เป็นอีกผักชนิดหนุ่งที่ได้รับความนิยมรับประทานกันมาก นั่นก็คือดอกกระเจียวนั่นเองค่ะ ดอกกระเจียวที่ว่านี้ก็คือดอกกระเจียวเพชรน้ำผึ้งนั่นเองค่ะ จะเป็นอย่างไรกันบ้าง การปลูกจะยากไหม เราไปดูกันเลย

การปลูกดอกกระเจียวหวาน มีขั้นตoนดังนี้

1 เตรียมดิ น

– โดยการไถกลบและโรยปูนขาวเพื่อปรับสภ าพดิน(โรยปูนขาวไว้14วัน) ตีดินให้ทั่วเเปลง

– ยกร่องแปลงโดยมีระยะห่างระหว่างร่อง 80-100 ซม. เพื่อให้มีช่องที่เรากำ จั ด วัช พื ช และเก็บผล ผ ลิ ตได้ง่าย เเละมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกทำให้ดอกสีสวยสดใสเป็นที่ต้องการของ ต ล า ด

2 เริ่มปลูก

– นำหัวพัน ธุ์ ที่เตรียมไว้ลงปลูกระยะห่าง 40-50 ซม.โดยปลูกด้วยวิธีการนำหัววางในแนวนอนเพื่อหัวจะได้เเตกหน่อได้เต็มที่และได้จำนวนหน่อที่มาก

– นำฟางข้าว ใบไม้แห้ง หรือเศษหญ้าแห้ง คลุมหน้าดิ นเพื่อ รั ก ษ า ความชื้นของหน้าดิ น

3 การบำรุ งดูแ ล

– ควรหมั่นดูเเลต้นหญ้าหรือ วั ช พื ช ที่จะมาแย่งอาหารต้นกระเจียวให้สม่ำเสมอเพื่อ ผลผ ลิ ต ที่ดีมีคุณภา พ กำ จั ด หญ้าอย่างน้อย 20 วันต่อครั้ง

– การรดน้ำให้ชุ่มในช่วง 1- 2 สัปดาห์แรก 1-2 วันครั้ง เมื่อต้นติดแล้วก็สามารถรดห่างขึ้นได้เลย และถ้าเป็นช่วงหน้าฝนก็ปล่อยตามธร รมชาติได้เลย

– การดูแลใส่ปุ๋ย ไม่จำเป็นต้องใช้ ปุ๋ ย เ ค มีใดๆ เลย เพราะ ปุ๋ ยที่ชอบคือ ปุ๋ ย อินทรีย์ หรือ ปุ๋ ย คอก และที่เหมาะที่สุดคือ ปุ๋ ย หมักครับ เพราะต้นกระเจียวสามารถดูซึมธ าตุอาหา รได้เร็วที่สุดและ ที่สำคัญคือเพิ่มอินทรีวัตถุให้ดินด้วย ทำให้ดินไม่แข็งกระด้าง ซึ่งเหมาะกับพืชที่ขย ายทางหัวอย่างต้นกระเจียว แนะนำให้ใส่ 4 เดือน /1 รอบ (หลังจากเริ่มเป็นต้น) จากนั้นเขาก็จะออกดอกสวย กรอบ หวาน น้ำหนักดี

4 การเก็บผ ล ผ ลิ ต

– ดอกกระเจียวหวานกรอบ “เพชรน้ำผึ้ ง” เป็นดอกกระเจียวที่มีกลิ่นหอมรสชาติหวานกรอบ และให้ดอกเยอะ ควรเก็บดอกทุกวันเพื่อให้ได้ดอกที่ตูม ตามความต้องการของต ล า ด

– การเก็บดอกควร ดึ ง ก้านใบที่ติ ดกับข า 2 ข้างดึงขึ้นตรงจะได้ขายาว ใช้กรรไกร ตั ด ใบส่วนที่เลยช่อดอกออกไป(ใบเก็บไว้ทำชากระเจียวได้ส ร ร พคุณดีมีกลิ่นหอม) หลังจากนั้นกำหรือ มัดใส่ถุงพลาสติกส่ง ลู ก ค้ า หรือเก็บในตู้เย็นได้นา น 1 5 วัน

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ การปลูกดอกกกระเจียวหวานแบบนี้ ไม่ยากเลยอีกทั้ง ศั ต รู พืชน้อยมากๆ น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะ รสชาติทั้งอร่อยนำไปเป็นผักเคียงหรือนำมาปรุงอาหาร เช่น ผัด ทอดก็อร่อยได้เช่นกันค่ะ

ขอขอบคุณที่มา: FB-ดอกกระเจียวกินได้ จำ ห น่ า ย ต้นกล้าและหัว พั น ธุ์ สายพันเพชรสยามและเพชรน้ำผึ้ง

เรียบเรียง: Admin-Zabbb

Facebook Comments