ตั้งใจท่องพระ ค า ถ า ฉิมพลี แม่ชีบุญเรือน ช่วยเรียก ท รั พ ย์

เรื่องของความเชื่อเป็นสิ่งที่ใครไม่เชื่อก็ อ ย่ า หลบหลู่ วันนี้จะมานำเสนอเรื่องราวความ เ ชื่ อ ของบุคคลที่ได้ปฏิบัติดี ช่วยเหลือผู้คน น่านับถือและอีกทั้งยังมีเรื่องราวของ การมีอำน า จ จิตและชื่อเสียงในด้านอิทธิฤ ท ธิ์ บ า ร มี

ในการช่วยผู้คน ส่วนในเรื่องพุทธคุณมีเต็มเปี่ยม นั่นก็คือ คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม อุบาสิก า หรือแม่ชีบุญเรือน ผู้สร้าง “พระพุทโธน้อย”

“พระพุทโธน้อย” เป็นวัตถุมงคลอันเลื่องลือที่มีชื่อ เ สี่ ย ง โด่งดังในเรื่องของพุทธคุณแบบเต็มเปี่ยม และยังมีของล้ำค่าชิ้นเอกที่ฝากไว้คู่กับแผ่นดินบ้านเรา

คือ พระคาถาซึ่งคาถาดังกล่าวบางตำราเล่าว่าแม่ชีได้มาจากพระอิน ท ร์ บางตำราก็ว่าได้มาจากพระสิวลี

พระ ค า ถ า นี้คุณแม่บุญเรือนได้จากการนั่งวิปัสสนาก ร ร มฐาน นั่งสมาธิจิตเมื่อในวันที่ 6 ธันวาคมปี 2500

ท่านให้สวดตามกำลังวันเพื่อบู ช า พระ สิวลีมหาเถระหรือพระฉิมพลี จะเป็นมหาล า ภ มหาโ ช ค มหาโภคทรั พ ย์

และเจริญ ด้วยจตุรพิศ พรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสม บั ติ ประสพสิ่งอันพึงปรารถณาทุกประการนั่นแล

ค า ถ า พระฉิมพลี ( ค า ถ า พระสีวลี) ตั้งนะโมฯ ๓ จบ แล้วว่า…

“นะชาลีติ ฉิมพาลี จะ มหา เถโร สุวรรณะ มามา โภชนะ มามา วัตถุ วัตถา มามา พลา พลัง มามา

โภคะ มามา มหาลา โภมามา สัพเพ ชะนา พหู ชะนา ภวัน ตุเม”

ขออำนาจของพระรัตนต รั ย จงเป็นที่พึ่ง ขออัญเชิญ บ า ร มี อันสูงยิ่งของคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม จง สถิตสถาพรอยู่กับท่านทั้งหลาย

แม้ประสงค์สิ่งใดจงสมประสงค์ทุกประการ และถึงพร้อมด้วยธ ร ร มสี่ประการคือ อายุ วรรณะ สุ ขะ พละ ทุกท่าน เทอญ ฯ

เรื่องราวของคุณแม่บุญเรือนถือเป็นสตรีหนึ่งเดียวที่เข้านิโรธสมา บั ติ เรื่องราวของท่านเป็นที่โด่งดังและมีคนเคารพนับถือ อยู่เป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามเป็นความ เ ชื่ อ ส่วนบุคคล โปรดใช้วิจา ร ณ ญ าณ

ขอขอบคุณที่มา: fashionfuns

เรียบเรียง: admin

Facebook Comments