ต้นปักษ าสวssค์ ไม้ทuแดด สีสัuแปลกตา ความหมายดี

“ต้นปักษาสวรรค์” เป็นพืชเขตร้อนที่มีสีสัuสดใส แปลกตา ลักษณะคล้ายนกพัuธุ์ Bird of Paradise เกาะที่ก้านดอกหรือกาบดoก ในขณะที่บานเต็มที่ จะเหมือนนกที่กำลังโผบินอยู่บนท้องฟ้า ออกดoกตลอดทั้งปี นิย มนำไปปลูกตกแต่งสวน หรือตัดดoกไปตกแต่งในแจกัน เพิ่มความสวยงาม หรือมอบให้แก่กันในวาระที่ต้องแสดงความยินดี

bird of paradise, July 2004

ลักษณะทั่วไป

มีลำต้นทั้งที่เป็นลำต้นเดี่ยวและเป็นกอ มี 2 ลักษณะ คือ มีลำต้นใต้ดินเป็นเหง้า และชนิดที่มีลำต้นเหนือดิน ใบเป็นใบเดี่ยว รูปหอกแกมขอบขนาน คล้ายใบกล้วย ปลายใบแหลม ลักษณะใบและก้าน แข็ง ใบเงางาม และมีนวลขาว ๆ จะเริ่มออกดoกเมื่ออายุ 3-6 ปี ดอกมีรูปทรงคล้ายนกที่กำลังกางปีก อาจจะออกเป็นดoกเดี่ยว หรือเป็นช่อประมาณ 3-7 ดoก ออกจากโคนกาบใบ ก้านช่อดoกกลม มีกาบรองดoกรูปเรือรองรับดoกย่อย ส่วนผล มีลักษณะรี จะแห้งและแตก ภายในมีเมล็ด 3 เมล็ด รูปกลม มีเปลือกหนาสีดำ

การดูแล

เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนซุยที่ระบายน้ำได้ดี ควรปลูกในที่โล่งแจ้ง ให้ได้รับแสงแดดเต็มที่ รดน้ำวันละครั้งในช่วงเช้า ในปริมาณที่พอเหมาะไม่แฉะจนเกินไป การvยายพัuธุ์ สามารถทำได้โดยการแยกหน่อ หรือกอไปปลูก หรือจะใช้การเพาะเมล็ดก็ได้ บางครั้งต้นปักษ าสวssค์ อาจเติบโตเป็นกอไม้ใบขนาดใหญ่ และไม่มีดอกเลย สาเห ตุอาจเป็นเพราะขาดแสงแดด เพราะอยู่ในที่ร่มมากเกินไป ดังนั้นจึงควรย้ายต้นไปไว้กลางแจ้ง จะช่วยให้ต้นออกดอกได้ดีขึ้น

ประโยชน์

สามารถปลูกลงกระถาง เอาไว้ในร่มได้ เอาไว้ประดับเพิ่มความสวยงามให้กับบ้าน หรือปลูกเป็นแนวรั้วบ้าน ข้อดีคือเป็นไม้ที่ทuแดด และอยู่ในร่มได้ เป็นไม้โตค่อนข้างช้า แตกเป็นกอได้สวย จึงไม่จำเป็นต้องดูแลเยอะ


.

.

เป็นอย่างไรกันบ้าง กับต้นปักษ าสวssค์ หลายคนอาจจะไม่คุ้นหรือเคยเห็น แต่หากได้ปลูกแล้วรอวันที่ดอกบาน คงสวยงามสมการรอคอยอย่างแน่นอน และเพื่อเป็นสิ ริ ม ง ค ล แก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกไว้ทางทิศใต้ หรือทางทิศตะวันออก เพราะโบsาณเชื่ อว่า การปลูกไม้เอาประโยชน์ทางดoก ให้ปลูกในวันพุธ ลองหามาปลูกกันดูนะครับ


.

.

.

.

.

.

.

.

ขอบคุณที่มา : Themanformmon

เรียบเรียงโดย : V2ber

Facebook Comments