ทำบุญด้วยน้ำดื่ม เสริมสิริม ง ค ล ชีวิตร า บ รื่น

การทำบุญถว ายสิ่งของต่างๆ เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเราชาวพุทธและได้ทำกันต่อเนื่องมาอยู่เสมอๆ ไม่ว่าจะเป็นการถวา ยสังฆทาน ถวา ย เ งิ น สิ่งของต่างๆ รวมไปถึงการถวา ย น้ำดื่ม

น้ำเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตอยู่ของมนุ ษ ย์ คนเราขาดการดื่มน้ำไม่ได้เลย โดยเฉพาะเมื่อเราไปในวัด จะต้องมีน้ำดื่มไว้ตลอดจะเป็นการดี เมื่อมีญาติโยมมาวัด ก็จะสามารถดื่มน้ำได้เลย พระในวัดก็มีไว้ใช้ไว้ดื่มอ ย่ า งไม่ขาด หรือทางวัดก็ยังสามารถนำไปทำทานให้กับผู้ ย า ก ไร้ได้อีกด้วย

การถว ายน้ำดื่ม ก็เป็นอีกหนึ่งอย่ า ง ที่เราชาวพุทธมักทำกันอยู่บ่อยๆ อานิสง ส์ ของการถว า ย น้ำดื่มที่สะอาด แด่พระสงฆ์หรือบริจาคน้ำดื่มให้ผู้ที่ขาดแคลนนั้นจะช่วยส่งเสริม ด ว ง ชะต า ดังต่อไปนี้

1.ทำให้ เ งิ น ทองไหลมาเทมา

2.เ งิ น ทองหมุนเวียนได้คล่องมือ

3.ชีวิตมีแต่ความราบรื่น เหมือนสายน้ำไหล

4.มีจิตใจที่ใสสะอาด เหมือนดั่งน้ำบริสุทธิ์ การทำบุญสร้างกุศ ล ด้วยความตั้งใจ

แม้จะเป็นเพียงการถว าย “น้ำดื่ม” แด่พระสง ฆ์ ให้ท่านได้ดื่มน้ำที่สะอาดก็ถือเป็นการร่วมสืบทอดพร ะ พุทธศา ส น า ให้คงอยู่ต่อไป จึงนับได้ว่ามีอานิสง ส์ ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราคาดคิดนั่นเอง

หากใครยังไม่เคยได้ลองถวาย น้ำดื่ม ก็ลองดูนะคะ เป็นสิ่งที่ดีมากจริงๆ ได้ใช้จริง มีประโยชน์กับวัด และยังมีอานิสง ส์ มากอีกด้วย แสดงให้เห็นถึงการทำบุญนั้นไม่จำเป็นว่าเราจะต้องมี เ งิ น มาก ต้องทำทานด้วยสิ่งของแพงๆ เพียงแค่เรามีจิตใจที่บริสุทธิ์ดังน้ำดื่ม ก็สามารถได้บุญเช่นกัน ขอให้หมั่นทำความดี รัก ษ า ศีล ผลบุญจะตกถึงท่านแน่นอน

ขอขอบคุณที่มา: กระดาน บอกบุญ หล่อพระ, pooppup

เรียบเรียง: admin

Facebook Comments