นักเรียนวัด สอบติดแพทย์ แรงบัลดาลใจดีๆ ที่อยากให้ทุกคนได้อ่าน

ขอชื่นชมในความเก่งและขยันของน้องกีต้าร์ นางสาวอัฐภิญญา สิงหเสม ซึ่งปัจจุบันเป็นนักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์แนวปฏิรูป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสงขลา สามารถทำตามฝันในวัยเด็ก ซึ่งได้รับแรงใจเมื่อตอนที่ตาและป้าเสี ยชีวิตจากโรคร้ า ย จึงอยากเป็น หม อเพื่อรักษ าคนในครอบครัว และคนอื่นๆ

ข่าวนี้ถือว่าโด่งดังในโลกโซเชียลเมื่อ 2 ปีก่อน เพราะเป็นเรื่องราวของเด็กคนหนึ่ง ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่เป็นนักเรียนคนเดียวและคนแรกของโรงเรียน ที่สอบติดคณะแพทย์ ได้โดยไม่เคยเรียนพิเศษ

ด้วยฐานะทางครอบครัวค่อนข้างย า ก จน โดยเป็นลูกสาวของ นายสมศักดิ์ สิงหเสม อายุ 46 ปี อาชีพพนักงานชั่วคราวแขวงทางหลวงชนบทตรัง และ นางวัลยา สิงหเสม อายุ 50 ปี ทำอาชีพรับจ้างที่โรงงานห้องเย็น ยิ่งทำให้น้องกีต้าร์ต้องตั้งใจในการเรียนเพื่อทำตามฝันให้มากกว่าเดิม ผลการเรียนเฉลี่ย 3.87 ถือเป็นคนเก่งของโรงเรียน

สร้างความภูมิใจให้ครูอาจารย์โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จ.ตรัง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่น้องศึกษาอยู่เป็นอย่างมาก ที่ผ่านมาน้องกีตาร์ใช้วิ ธี การซื้อหนังสือมาอ่านที่บ้านเอง ทางด้านกิจกรรมก็เข้าร่วม และสร้างชื่อเสี ย งให้กับโรงเรียนมาโดยตลอด ได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตรมากมาย

สำหรับการแบ่งเวลาในชีวิตประจำวันที่ผ่านมา คือ เมื่อกลับถึงบ้านจะทำการบ้านและทบทวนบทเรียนในแต่ละวัน สิ่งที่รู้สึกว่าแตกต่างกับเพื่อนคนอื่นคือ มีการแบ่งเวลาในการอ่านหนังสือในเวลาว่าง และใช้วิธีการจดบันทึกในเวลาเรียนแล้วเอามาอ่านก่อนสอบ เพราะเราอยู่กันแบบครอบครัว คุณครูก็ใส่ใจนักเรียน ไม่ให้นอกลู่นอกทาง เน้นย้ำอย่างสม่ำเสมอด้านคุณธรรม จริยธรรม และการช่วยเหลือสังคม

คิดว่าตนเป็นคนขยันในระดับหนึ่ง แต่ก็ใช้ชีวิตก็เหมือนคนทั่วไปที่ชอบดูทีวี ฟังเพลง เล่นมือถือบ้าง ส่วนเรื่องอาหารการกินก็เหมือนคนปกติทั่วไป แต่ตนไม่ชอบกินผัก

ส่วนนางวัลยา แม่น้องกีต้าร์ กล่าวด้วยความปลาบปลื้มใจว่า “แม่รู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวลูกสาวมาก” แต่กังวลเรื่องค่าใช้จ่ า ย อยากให้ลูกได้เรียน ทางโรงเรียนก็ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ และก็มีผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาให้จำนวน 100,000 บาท ต้องขอบคุณโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ

นี่คือเรื่องราวดีๆ ที่เราอยากบอกต่อ เพื่อเป็นแรงบัลดาลใจให้น้องๆ ได้นำไปเป็นตัวอย่างของคนขยัน ไม่ยอมแพ้ต่ออุปส ร ร ค และข้อจำกั ดในชีวิต ที่สำคัญเราจะได้บุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ถือเป็นตัวอย่างที่ควรได้รับการยกย่อง

ขอบคุณที่มา: โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จ.ตรัง

เรียบเรียงโดย: admin

Facebook Comments