บ้านดินสำหรับคนรักธรรมชาติ งบก่อสร้ างไม่ถึง 5 หมื่นบ าท

ความฝันอยากจะมีบ้าน เชื่ อว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดไว้อย่างแน่นอน หลายคนเลือกไปทำง านต่างจังหวัด เพื่อให้ได้เงิ นส่งมาทำบ้าน กว่าจะสร้างเสร็ จ ใช้เวลาหลายปี หรือสำหรับบางคนต้องหาเงิ นทั้งชีวิตด้วยซ้ำ

จากสถานก ารณ์โร คระบ าด ทำให้เรามองเห็นความจริง สำหรับความจำเป็นของมนุษย์ นั่นคือต้องการแค่ปั จจัย 4 เท่านั้นก็เพียงพอ ไม่ว่าจะเป็น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ย ารักษ าโร ค และที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยหรือบ้าน ซึ่งอาจมีข้อจำกั ดในด้านการเงิ นต่าง ๆ ทำให้การมีบ้านสักหลังมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

แต่คงใช้ไม่ได้กับบ้านหลังนี้ ที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ นั่นคือ “บ้านดิน” อาจดูไม่แข็งแรง หากเทียบกับการสร้างด้วยวัสดุในปัจจุบัน แต่หากทราบคุณสมบั ติ และราค าก่อสร้างแล้ว คุณอาจจะอยากมีไว้สักหลังก็ได้ นี่คือตัวอย่างบ้านดินศรีแสงธรรม 1 (บ้านดงดิบ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี) ใช้ง บประมาณ 46,000 บ าท วันนี้เราลองมาเรียนรู้ว่าใช้วัสดุอะไรในการสร้าง รวมไปถึงวิ ธีก าร และข้อดีของบ้านดินกันดีกว่า

วัสดุที่ใช้สร้ างและข้อดีของบ้านดิน

สร้ างจากวัสดุจากธรรมชาติ ได้แก่ ดิน แกลบ น้ำ ดินเหนียว ไม้สำหรับทำเสา หรือโครงบ้าน วัสดุหลักๆ ที่นำมาใช้เป็นวัสดุที่หาได้ทั่วไป

เป็นบ้านที่ผลิตจากดินไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผนังมีความหนา ช่วยป้องกันความร้อนได้ดี โดยอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 24-26 องศ าเซลเซียส ตลอดทั้งปี เหมาะสำหรับประเทศไ ท ยที่อยู่ในเขตร้อน ไม่จำเป็นต้องติดแอร์ ผนังดูดซึมความชื้นได้ดี

ขั้นตอนการสร้ างบ้านดิน

1.เลือกทำเลและขนาดของพื้นที่บ้านที่จะทำการสร้ าง แล้วคำนวนจำนวนก้อนอิฐที่จะใช้ โดยได้สร้างบล็อกไม้ขนาด 20*40*10 เซนติเมตร ไว้เรียงกัน 5 บล็อก ตามภาพ

2.นำดินเหนียว ผสมกับแกลบดิบ และน้ำ นวดให้เข้ากัน แล้วนำมาเทใส่ในบล็อกไม้สักพัก แล้วดึงบล็อกออก โดยไม่ต้องทิ้งไว้นาน กดดินในบล็อกให้แน่นเต็มบล็อก ถ้ากดดินไม่เต็มจำทำให้ก้อนอิฐดินไม่สวยและไม่แข็งแรง

3.เมื่อได้จำนวนที่ต้องการแล้ว ตากดินที่ปั้นไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ แล้วพลิกก้อนดินตั้งขึ้นไว้ เพื่อตากให้แห้งอีก 1 สัปดาห์ จากนั้นก็เก็บหรือเอาไปใช้งานได้เลย

4.ก่ออิฐตามแบบแปลนที่ต้องการ โดยการวางเรียงกันขึ้นไป เชื่อมด้วยดินที่นวดไว้ผสานให้เข้ากัน เหมือนการก่ออิฐด้วยปูนซีเมนต์ทั่วไป หากจะกั้นห้องหรือ ออกแบบห้องต่างๆ ควรก่อไปตั้งแต่เริ่มต้น การวางอิฐดินสลับกันจะช่วยให้โครงสร้างแข็งแรงมากขึ้น

5.เมื่อก่ออิฐได้รูปทรงตามต้ องการ แล้วก็เตรียมทำหลังคา ซึ่งหลังนี้เป็นการท ดลองจึงเตรียมจะใช้ดินทำหลังคา ซึ่งไม้รองหลังคาเป็นสิ่งจำเป็ น และใช้ปริมาณมาก

6.เมื่อวางโครงหลังคาแล้ว สามารถใช้ดินที่นวดดินเหนียวผสมแกลบดิบ แล้วราดบนโครงหลังคาที่ทำไว้ได้เลย

7.จากนั้นทำการฉาบ โดยใช้ทำหลังคา ทำการฉาบรอบตัวบ้านทั้งด้านในและด้านนอก ตามความต้องการ

ข้อแนะนำ

ภายในห้องควรทำช่องระบายอากาศ หรือหากจะสร้างห้องน้ำ ควรมีการติดกระเบื้องเพื่อไม่ให้มีน้ำขัง

เป็นอย่างไรกันบ้าง กับการสร้ างบ้านในฝัน เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยได้จริง ซึ่งหลายคนที่เราเห็นผ่านทางสื่อออนไลน์ เขาก็อาศัยอยู่บ้านดิน มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย พึ่งพาตนเอง ที่สำคัญสามารถเว้นระยะห่างทางสังคมได้เป็นอย่างดี หรือหากใครจะเตรียมไว้เป็นที่กักตัวในช่วงโร คระบ าด ก็น่าสนใจและน่าอยู่มาก ๆ อากาศร้อน ๆ แบบนี้ ถ้าแอดมินมีสักหลัง คงจะฟินน่าดูเลยแหละ

ขอบคุณที่มา: Babban.club

เรียบเรียงโดย: admin

ตัวอย่างบ้านดินอื่น ๆ

Facebook Comments