ปลูกต้นไม้ดอกไม้วันไหน เสริ มความเป็นมงค ล บ้านร่มรื่น อยู่เย็uเป็นสุ ข

ตามความเชื่oโบsาณ การปลูกต้นไม้ควรดูฤ กษ์ยาม ว่าต้นไม้ดอกไม้แต่ละชนิด เหมาะสมที่จะปลูกวันไหน เพื่อความเป็นมงค ล ช่วยให้บ้านมีความร่มรื่น อยู่เย็uเป็นสุ ข มีความเจริ ญรุ่งเรืoง เสริ มโช คลา ภ ตามตำsากล่าวว่า หากปลูกต้นไม้ให้ถูกวันและเวลา ก็ย่อมส่งผลดีให้แก่ผู้อาศัย เป็นการรับสิ่งดี ๆ เข้าบ้าน วันไหนเหมาะกับต้นอะไร ไปอ่านกันเลยครับ

1.ปลูกวันอาทิตย์

ท่านให้ปลูกพืชลักษณะที่ให้หัว หรือเหง้า อาทิ ว่านมงค ลต่าง ๆ

2.ปลูกวันจันทร์

ท่านให้ปลูกพืชที่ให้ใบเป็นของนำมาปรุงอาหารได้ อาทิ ต้นกระเพรา ผักกาด โหระพา ฯลฯ

3.ปลูกวันอังคาร

ท่านให้ปลูก ต้นไม้จำพวกเป็นเครือ เถาพืชเลื้อย อาทิ ตำลึง พวงคราม แตงโม พลูด่าง ฯลฯ

4.ปลูกวันพุธ

ท่านให้ปลูก ต้นไม้ที่ให้ดอกปรุงอาหาร หรือบูช าพsะ อาทิ มะลิ ดาวเรือง กล้วยไม้ ฯลฯ

5.ปลูกวันพฤหัสบดี

ท่านให้ปลูก ต้นไม้ที่ให้ฝัก และรวง อาทิ ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วฝักยาว ถั่วเหลือง ฯลฯ

6.ปลูกวันศุกร์

ท่านให้ปลูก ต้นไม้ที่ให้ผล อาทิ มะยม มะม่วง ส้ม ฝรั่ง ละมุด ชมพู่ ลิ้นจี่ ทับทิม ฯลฯ

7.ปลูกวันเสาร์

ท่านที่ปลูก ต้นไม้ยืนต้นที่ให้คุณทั่วไป

นอกจากนี้ช่วงเวลาในการปลูกก็สำคัญ โดยช่วงเวลาในแต่ละวัน จะส่งผลในเรื่องของการเจริญเติบโตของต้นไม้

ถ้าปลูกตอนเช้า เป็นการปลูกเอาผล

ถ้าปลูกตอนสาย เป็นการปลูกเอาลำต้น

ถ้าปลูกตอนสายแก่ เป็นการปลูกเอาใบ

ถ้าปลูกตอนเย็น เป็นการปลูกเอาเง่าและหัว


.

.

.

เป็นอย่างไรกันบ้าง สำหรับการปลูกต้นไม้ดอกไม้ วันไหนเหมาะกับชนิดไหน อย่างไรก็ตาม การปลูกต้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบ และพื้นที่ในบ้าน การเลือกปลูกต้นไม้มงค ลตามวันเกิด ก็เป็นที่นิย มช่วยส่งผลให้เสริ มด ว งและสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต แต่ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่ อของผู้อยู่อาศัยด้วย บางบ้านอาจจะปลูกไว้เพื่อความสวยงาม โดยไม่ได้คำนึงถึงเรื่องความเป็นมงค ลก็ได้

ขอบคุณที่มา : ชุมชนคนรักษ์พัuธุ์ไม้

เรียบเรียงโดย : admin SM

Facebook Comments