ปลูกมะนาวในโอ่งน้ำ ดูแลง่าย โตไว ให้ผลผลิตสูง

การปลูกมะนาว ได้รับความนิย มในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งหลายคนปลูกเป็นอาชีพ แต่ก็ไม่ประส บผลสำเร็ จ เพราะราค า ที่ตกต่ำ และไม่สามารถบังคับให้ออกนอกฤดูได้ตามต้องการ

วันนี้เราจึงมาแนะนำวิธีการปลูกมะนาวโดยใช้โอ่งน้ำ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่สนใจปลูกไว้รับประทาน หรือปลูกเป็นงานอดิเรก แค่เพียงต้นเดียว ก็เพียงพอสำหรับใช้กินในครอบครัว หากเหลือเยอะก็แบ่งบันให้ญาติพี่น้อง

สมัยก่อน “โอ่ง” เป็นภาชนะสำหรับรองน้ำ หรือกักเก็บไว้ใช้ยามจำเป็น แต่ในปัจจุบันหลายบ้านไม่ใช้แล้ว กลายเป็นของเหลือใช้ ข้อดีของการปลูกมะนาวในโอ่ง คือ สามารถเคลื่อนย้ายหรือยกไปปลูกที่อื่นได้ วิ ธี นี้จะช่วยลดต้นทุ นการผลิต ต้นมะนาวสามารถเจริญเติบโตได้ดี ดูแลรักษ าง่าย ใส่ปุ๋ ยและให้น้ำเช่นเดียวกับการปลูกในวงบ่อซีเมนต์ และสามารถบังคับให้มะนาวติดดอกออกผลนอกฤดูได้ด้วย

เลือกพั นธุ์มะนาว

สามารถปลูกได้ทุกสายพั นธุ์ ไม่ว่าจะเป็นแป้นรำไพ แป้นดกพิเศษ มะนาวไร้เมล็ด(ตาฮิติ) และอีกมากมาย แต่หากอยากให้มะนาวออกลูกทั้งปี โดยไม่ต้องทำการบังคับให้ออกนอกฤดู ลองศึกษาเพิ่มเติมกันดูนะครับ มะนาวบางสายพันธุ์มีคุณสมบัติออกลูกตลอดทั้งปีก็มีเยอะ

การเตรียมโอ่งและการปลู ก

1.ทำการเจาะรูระบายน้ำ ขนาดเท่าผลมะนาว 3-4 รู จากนั้นนำกาบมะพร้าวสับมารองก้นโอ่ง สูง 4-6 นิ้ว เพื่อให้ก้นโอ่งโปร่ง

2.เตรียมดินปลู ก โดยผสมดิน 1 ส่วน ใบไม้แห้ง 2 ส่วน ปุ๋ ยคอกแห้ง 0.5 ส่วน ผสมให้เข้ากัน แล้วนำไปใส่ในโอ่งประมาณ 1 ส่วน 3

3.นำต้นพั นธุ์มะนาวลงปลูก แล้วใส่ดินปลูกเติมลงไป โดยให้มีพื้นที่เหลือสูงถึงปากโอ่ง ประมาณ 2 ฝ่ามือ จากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม

4.ใส่ปุ๋ ย ( สูตรเสมอ ) เดือนละครั้ง ประมาณ 1 กำมือต่อต้น โดยโรยรอบๆโคนต้นแล้วกลบ รดน้ำให้ชุ่ม ต้องคอยสังเกตแมลงหรือเชื้ อราต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

การทำน้ำหมักขี้หมู

ขอบอกเลยว่าสู ตรนี้ช่วยให้มะนาวดก และเพิ่มส ารอาหารให้ต้นมะนาวได้อย่างดี เริ่มจากการเตรียมขี้หมูแห้ง (หากผ่านการหมักจะไม่มีกลิ่นเหม็น) ประมาณ 15 กิโลกรัม ใส่ในถังพล าสติก แล้วเติมน้ำ 10 ลิตร คนให้เข้ากัน ปิดฝาแล้วหมักทิ้งไว้ ประมาณ 24 ชั่วโมง

เมื่อได้น้ำหมักขี้หมูแล้ว ให้นำมาผสมกับน้ำ ในอัต ร าส่วน 1 ต่อ 10 ส่วน คนให้ทั่ว แล้วนำไปราดรอบโคนต้น 15-30 วันต่อครั้ง อัต ร า 2 ลิตรต่อต้น หรือฉี ดพ่นทางใบ โดยใช้น้ำหมักขี้หมู ผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 20 ส่วน คนให้เข้ากัน กรองเอากากออก เทใส่ภาชนะ แล้วนำไปฉีดพ่นใบ

การทำให้มะนาวออกนอกฤดู

1.เริ่มทำตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม มะนาวจะออกผลในช่วงมีนาคมถึงเมษายน

2.ใช้พลาสติกปิดคลุมรอบโคนต้นมะนาว และรอบปากโอ่ง จากนั้นปล่อยทิ้งไว้ 5-10 วัน ต้นมะนาวจะเริ่มเหี่ยวเฉา ใบเหี่ยว เพราะข าดน้ำและปุ๋ ย

3.จากนั้นให้เอาพลาสติกออก แล้วให้น้ำและปุ๋ ยตามปกติ มะนาวจะฟื้นตัวและเริ่มออกดอก (มะนาวบางสายพั นธุ์ออกลูกทั้งปี ไม่ต้องบังคับก็ออกลูก)

เป็นอย่างไรกันบ้าง ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ช่วยลดต้นทุ น และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อผลิตอาหารให้ครอบครัวในระยะยาว สามารถลดค่าใช้จ่ าย และใช้ชีวิตในวิถีพอเพียง มีเหลือเราก็ต้องแบ่งปัน หากแบ่งแล้วยังเหลือก็ข ายเพื่อนำเงินมาใช้จ่ าย เป็นการหาร าย ได้เพิ่มได้อีกด้วย

ขอบคุณที่มา: เทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์

เรียบเรียงโดย: admin

Facebook Comments