ป ลู กมันหวาน ในพื้นที่น้อย จะปลูกในกระถางหรือกระสอบก็ได้

มันหวานนั้นเป็นพืชหัวที่คนนิยมรับประทานกันมาก สามารถนำมารับประทานได้หลายแบบ ทั้งนำมาเผา นึ่งหรือนำมาทำของหวาน ก็อร่อยมาก จะดีไหมหากเพื่อนๆ สามารถปลูกไว้กินเองในบ้าน แม้แต่พื้นที่น้อยก็สามารถทำได้ จะบอกว่าวิธีการก็ทำง่ายมากๆ ใช้แค่กระสอบหรือกระถางก็สามารถปลูกได้แล้ว จะทำอย่างไรไปดูกันเลย

– เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการผสมดินปลูก กาบมะพร้าสั บห ย าบ ฟางข้าวสับ และ ปุ๋ ย คอก คลุกให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวแล้วนำไปใส่กระสอบ แล้วเจาะรูที่ก้นกระสอบเพื่อระบายน้ำ

– นำกิ่ง พั น ธุ์ มันหวานมาแช่น้ำ 24 ชั่วโมง แล้วรอจนกว่าจะมีรากอ่อนขึ้นมาจึ้งค่อยนำไปลงปลูกลงกระสอบแล้วรดน้ำตามจนชุ่ม

– เมื่อเวลาผ่านไป 7 วัน ใบอ่อนก็จะเริ่มงอกออกมาให้เห็นให้นำกระสอบปลูกไปตั้งไว้ในที่ๆ มีแสงแดดส่องถึงและแดดจัดมาก

– จากนั้นเมื่อต้นมันหวานอายุ 30 วันแรก ให้รดน้ำวันละ 1 ครั้ง และเริ่มรดน้ำลดลงวันละ 2-3 ครั้งต่ อวัน

– หลังจากปลูกมั นมาได้ 60 วัน ให้เริ่มใส่ ปุ๋ ย สูตร 15 15 15 ปริมาณ 2 ช้อนแกง และเมื่อหลังจาก ปลูกมันมาได้ 80-100 วัน ให้ใส่ ปุ๋ ย 0 0 2 ปริมาณ 2 ช้อนแกง

– ขั้นตอนสุดท้ายเมื่ออายุได้ 4-5 เดือน จะพบได้ว่ามันหวานเกิดหั วพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้แ ล้วค่ะ

หรือสามารถใช้เพียง ปุ๋ ย คอกได้ ตามสะดวก แต่ดินให้เป็นดินร่วน ไม่เหนียวเเกินไปจะดีมาก จะทำให้รากของมันเดินดีและได้มันหัวใหญ่ขึ้นค่ะ

ขอขอบคุณที่มาภาพ: hanna-papa.cocolog-ni ft y

เรียบเรียบ: admin

Facebook Comments