ผั ก ชีในกระถาง ปลูกไว้กินเอง ทำง่า ย ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะ

สำหรับผักชีนั้นอีกผักชนิดหนึ่งที่เรานิยมนำมาประกอบอาหารรับประทาน หรือนำมารับประทานกันแบบสดๆ ก็หอมอร่อย ด้วยเอกลักษณ์ของกลิ่นที่หอมอร่อย เพิ่มเ สน่ ห์ให้มื้ออาหารได้อย่างมาก เป็นผักที่มีความต้องการของตลาดตลอดทั้งปี และเป็นผัก คู่ค รัวไทยเลยก็ว่าได้ค่ะ จะดีไหม หากเราสามารถปลูกผักชีไว้รับประทาน เองโดยใช้ พื้นที่เพียงไม่มาก เช่นกเดียวกับการปลูกด อกไม้ประ ดับเลย นั่นก็คือการปลูกผักชีในกระถา งนั่นเองค่ะ

ซึ้งวิธีการปลูกผักชีในกระถางนั้นก็ไม่ยากเลยค่ะ อันดับแรกสิ่งที่เราต้องเตรียมก็ได้แก่ เมล็ดพันธ์ผักชี ซึ่งหา ซื้ อได้ตามร้า นเก ษ ต ร หรือสั่งในร้านออนไลน์ก็ได้ค่ะ สองก็คือกระถา งสำหรับปลูกผักชี ขนาดตามต้องการเลย สามคือดินร่วนและ ปุ๋ ย ค อ กค่ะ สี่คือฟางหรือหญ้าแห้งหรือแกลบเพื่อคุลมหน้าดินป้องกันดินแห้งค่ะ ไปเริ่มทำกันเลย

1 นำกระถางที่เราเตรียมไว้ มาเทดินปลูกผสมกับ ปุ๋ ย ค อก ผสมให้ดินร่ว นซุยไม่อมน้ำค่ะ ระบายน้ำได้ดี

2 นำเอาเมล็ดผักชีมาบดให้แตกออกเป็น 2 ซีก แล้วแช่น้ำประมาณ 2 – 3 ชั่ วโมง

3 เสร็จแล้วนำไปผึ่งลมให้แห้งก่อนนำไปผส มกับทราย นิดหน่อย จากนั้นนำไปหว่านลงกระถางได้เลย

4 เอาฟางข้าวหรือหญ้าแ ห้ งมาคลุมไว้แล้วรดน้ำให้ ชุ่มได้เลย

เทคนิคการปลูกผักชีในก ระถางให้งาม คือรดน้ำให้สม่ำเสมอ เป็นประจำ เช้าเย็น เมื่อผักเริ่มแตกออกมาก็เพิ่ม ปุ๋ ย ค อกหรือจะใช้ สู ต ร 15 – 15 – 15 ในอัตรา 1 – 2 ช้ อนแ กงก็ได้เหมือนกัน

ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คืออย่าลืมนำเอาออกมาตกแดดให้เพียงพอนะคะ เช่นแดดช่วงเช้า แต่ระ วั ง อย่ าให้ถูกแดดจ้าๆ ในช่วงเที่ยงหรือช่วงบ่ายในขณะที่ต้นยังอ่อนอยู่แต่หากต้นเริ่มแข็งแรงแล้วก็สามารถโดนแ ด ด จั ด ได้ค่ะ

ใช้เวลาปลูกไปประมาณเดือนถึงเดอืนครึ่งวันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว โดยเวลาเก็บนั้นสามารถถอนออกมาทั้งรากแล้วนำไปล้างน้ำไปประกอบอาหารได้เลย

ขอขอบคุณที่มา: kasetcha o b a n

เรียบเรียง: admin

Facebook Comments