ยางบ ว ม สัญญ า ณอันต ร า ย เกิดจากอะไร แล้วเ ค ร มได้หรือไม่

ยางรถยนต์ถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ มีผลต่อความปลอดภั ยในการขับขี่ เพราะฉะนั้นหากยางรถยนต์ของมีอาการปูดบวมขึ้นมาอย่านิ่งนอนใจเป็นเ ด็ ด ข า ด ควรเปลี่ยนยางทันที ถ้าหากยังฝืนใช้งานต่อไป ความร้อนในล้อจะมากขึ้น เพิ่มแรงดันและอาจดันจุดที่บวมให้แตกระ เ บิ ด ได้ ถ้ายางแตกหรือระเบิ ดกะทันหัน อาจก่อให้เกิด อุบั ติเหตุร้ ายแรงได้

1.ยางบวมเกิดจากอะไร

อาจเกิดจากมีแรงกระแทกต่อยางอย่างรุนแร ง เช่น ขึ้นลูกระนาดอย่างเร็ว, ตกหลุมถนนด้วยความเร็ว หรือยางกระแทกที่ขอบทาง ทำให้โครงสร้างภายในผ้าใบและเส้นใยฉีกขาด ส่วนใหญ่จะเกิดที่แก้มยางที่มีเหลือเพียงชั้นยางที่ยืดหยุ่นสูงหุ้มด้านนอก เจอแรงดันภายในจะโป่งออกมา เป็นอาการบวมบริเวณส่วนที่บวมออกมาจะเป็นส่วนที่เปราะบางของยางมากที่สุด

อาการปูดบวมสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งบริเวณแก้มยาง และหน้ายาง แต่ส่วนมากจะเห็นการบวมขึ้นที่แก้มยางบ่อยกว่า เนื่องจากบริเวณส่วนนี้ของยางรถยนต์มีชั้นเส้นใยโลหะน้อย และมีความยืดหยุ่นสูงนั่นเอง สาเหตุอื่นๆ ที่อาจทำให้ยางรถยนต์ของคุณบวม ได้แก่ ยางไม่ได้คุณภาพ ยางเสื่อมอายุการใช้งาน การเติมลมยางเกินความพอดี หรือลมยางอ่อนเกินไป

2.อาการยางบวมเป็นแบบไหน

ยางบวม เวลารถเคลื่อนตัวช้า ๆ เราถึงจะรู้สึกกระเด้งๆ เป็นจังหวะ พวงมาลัยก็จะสั่น ๆ เพราะยางไม่กลม ต้องระมัดระวังแก้มยาง เพราะเป็นจุดที่เซนสิทีฟที่สุดของยาง ถ้าแก้มยางโดนบาดหรือโดนของแหลมตำ จะไม่สามารถปะได้ ต้องเปลี่ยนเส้นใหม่อย่างเดียว แต่หากยางบวมเล็กน้อย สามารถซ่อมได้ด้วยช่างผู้ชำนาญแต่อาการบวมต้องไม่ถึง 0.6 เซนติเมตร

3.ยางบวมเคลมได้หรือไม่

เคลมกับประกันรถยนต์ชั้น 1 แล้วแต่กรมธรรม์ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีระบุเรื่องอุบัติเห ตุเกี่ยวกับยาง ผู้ที่แชร์ประสบการณ์จะบอกเลยว่ารับเคลม 50% ของราคายางเท่านั้น และเป็นตามจำนวนล้อที่เกิดความเสียห ายขึ้นจริง ซึ่งในภาษาของประกันใช้ว่า “คุ้มครองอย่างมีเงื่อนไข”

โดยไม่มีความเสื่อมสภาพมาเกี่ยวข้อง เพราะว่ายางรถยนต์เป็นอุปกรณ์ที่มีความเสื่อมสภาพจากการใช้งาน หากเป็นยางที่เปลี่ยนมาใหม่ เราสามารถนำหลักฐานการเปลี่ยนยางที่ระบุวันที่ชัดเจนมาเคลมค่ายางตามความเป็นจริง

เคลมกับร้านจำหน่ ายยาง เป็นโปรโมชั่นจากร้านจำหน่ ายยางเอง ส่วนใหญ่ครอบคลุมทั้งหมดระยะสั้น ๆ ยางบวม ยางเจอตะปู ตามแต่ข้อแม้ที่ทางร้านตั้ง ส่วนใหญ่รับประกัน 1 หมื่นกิโล หรือ 6 เดือนแรกที่เปลี่ยน จงอย่าลืมเก็บใบเสร็จที่เปลี่ยนให้ดีเพราะอาจจะต้องใช้เพื่อเคลม

ส่วนยางระเบิ ดที่เกิดจากความเสื่อมสภาพของยางรถยนต์เองโดยไม่ได้เกิดจากอุบัติเห ตุ เช่น ยางระเบิ ดเองขณะขับรถ หรือขับไปเหยียบตะปูแล้วยางรั่ว ซึ่งกรณีนี้ถ้าส่วนอื่นตัวรถเสี ยหา ยด้วย บริษัทประกันจะรับผิดชอบความเสียห ายที่เกิดขึ้นกับรถเท่านั้น แต่ยางรถจะเคลมประกันไม่ได้

อย่างไรก็ตาม หากรถยนต์ของท่านมีอาการบวม หรือตรวจพบว่ายางรถบวม ควรเปลี่ยนทันที หรือหากสภาพคล่องไม่ค่อยดี ก็หาร้านยางมือสองหรือยางเปอร์เซนต์เปลี่ยนเพียงล้อเดียวไปก่อน แล้วรีบทำการเปลี่ยนยางโดยด่วน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพทย์สินและชีวิต หากเกิดการระเ บิ ดจะได้ไม่คุ้มเสี ย แต่หากท่านมีประกันชั้น 1 ที่สามารถเครมได้ ก็ควรที่จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ประกันเพื่อนำรถเข้าเปลี่ยนยางทันที

ขอบคุณที่มา: Toautocar.com

เรียบเรียงโดย: admin

Facebook Comments