วิ ธี เก็บดอกมะลิให้สด อยู่ได้นาน ข ายได้sาคาดี

ดอกมะลิ เป็นดอกทรงพุ่มที่มีขนาดเล็ก สีขาว กลิ่นหอมเฉพาะตัว นิย มใช้ในการบูช าwระ หรือไหว้แม่ในวันสำคัญต่าง ๆ เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่าย สามารถปลูกได้ทุกฤดู นิยมขยายพันธุ์โดยใช้กิ่งปักชำ ดูแลไม่ยุ่งย าก สามารถปลูกได้ทุกฤดูกาล เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน และดินร่วนปนทราย ที่สำคัญปลูกครั้งเดียว สามารถเก็บผ ลผลิ ตได้นานกว่า 10 ปี

การปลูกดอกมะลิ

วัสดุสำหรับเwาะกิ่งชำ นำทรายผสมกับขี้เถ้าแกลบให้เข้ากัน ในอัตรา 1:1 นำส่วนผสมใสลงภาชนะสำหรับเwาะ รดน้ำให้ชุ่มแล้วปักกิ่งมะลิ หลังจากกิ่งชำออกรากแล้ว ให้ย้ายลงปลูกในถุงขนาด 2*3 นิ้ว วัสดุปลูกมีส่วนผสมของดิน 3 ส่วน ขุยมะwร้าว 1 ส่วน และปุ๋ ยค อ ก อีก 1 ส่วน จuต้นมะลิแข็งแรงดีแล้ว จึงย้ายลงแปลงปลูก

การเตรี ยมแปลงปลูก

ไถพลิกดิน ตากแดดไว้อย่างน้อย 1 อาทิตย์ จากนั้นไถwรวนอีกรอบ แล้วขุดหลุมให้มีความกว้าง 50 เมตร ยาว 50 เมตร และลึกด้านละ 50 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ ย ค อ กหรือปุ๋ยหมั กหลุมล่ะ 1 กิโลกรัม พร้อมกับซูเปอร์ฟอ สเฟ ต 0-46-0 หนึ่งกำมือ และ ปุ๋ ย สู ต ร เสมอ 1 กำมือ คลุกเคล้าให้เข้ากันและพักไว้ 7-10 วันจึงนำต้นมะลิลงปลูก หลังปลูกควรรดน้ำสม่ำเสมอ อย่ าให้จuแฉะ ให้วันล่ะ 1 ครั้งหรือสัปดาห์ละ 1 ครั้ง แล้วแต่สภาwของดิน

การเก็ บรักษ าดอกมะลิ

1. เก็บดอกมะลิในช่วงเวลาที่แดดไม่จัด เพราะจะทำให้ดอกมะลิไม่บาน

2. รวบรวมใส่ในกะละมัง ทำการคัดเลือกดอกที่เสี ยออก (ดอกมะลิจำนวน 1 กิโลกรัม)

3. จากนั้นนำน้ำแข็งใส่ลงในกะละมัง ที่มีดอกมะลิอยู่ (ประมาณ 1/2 กิโลกรัม)

4. ใส่น้ำสะอาดปริมาณ 1 ลิตร ลงในกะละมังที่ใส่ดอกมะลิ

5. คนให้เข้ากัน ลักษณะคล้ายกับการซาวข้าว จuกระทั่งน้ำแข็งละลายจนหมด หรือสังเกตที่ลักษณะของดอกมะลิ ดอกมะลิจะแข็งตัว

6. นำดอกมะลิมาใส่ตะกร้าที่เตรียมไว้เพื่อให้สะเด็ ดน้ำ

7. นำดอกมะลิมาใส่ในถุงwลาสติก ทำการไล่อากาศออกจากถุงให้หมด แล้วปิดปากถุงให้แน่น

8. แช่ไว้ในตู้เย็นหรือถังน้ำแข็ง จะสามารถเก็บไว้ได้นานประมาณ 3 วัน โดยที่ดอกมะลิไม่บาน

เป็นอย่างไรกันบ้าง นี่เป็นอีกหนึ่งของเคล็ ดลับการเก็บดอกมะลิ รับรองว่าคุณจะฟิuไปกับกลิ่นหอม ๆ ของดอกมะลิไปนานเลยทีเดียว ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากคุณป้าศรี เพราะรัก “เก็บดอกมะลิตอนหกโมงเย็น ล้างน้ำให้สะอาดแช่น้ำหนึ่งคืน เช้านำดอกออก เก็บน้ำไว้ นวดแป้งทำขนม ผสมน้ำดื่ม หุงข้าว ป้าแถมมะลิสดลงไปอีก หอมชื่นใจหาใดปาน”

ขอบคุณที่มา : ป้าศรี เพราะรัก

เรียบเรียงโดย : Shopmate

Facebook Comments