อา ชี พ เกษ ต ร ก ร ความสำเร็จเป็นผลของความพยา ย า มที่มากพอ

ในยุคที่สังคมวุ่นวาย เต็มไปด้วยความเครียด การเร่งรีบของชีวิตประจำวัน ความแออัดของเมืองใหญ่ ทำให้หลายๆ คน คิดหรือฝันไว้ว่า สักวันจะกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านต่างจังหวัด

ทำเกษตรเลี้ยงชีพ มีความสุขกับบรรยากาศบ้านนา แต่ก็มีความเห็นที่แตกต่างกันออกไปต่างๆนาๆ สำหรับการกลับมาทำการเกษต ร มาเป็นชาวนาที่บ้าน บ้างก็ว่าสำเร็จยาก

บ้างก็ว่าเป็นไปไม่ได้ บ้างก็ว่ามันลำบ า กกว่าที่คิดนะ

วันนี้แอดมินมีอีกหนึ่งตัวอย่างของการทำเกษต ร ที่ประสบความสำเร็จมาให้เพื่อนๆ ที่คิดจะกลับมาอยู่บ้าน ความอบอุ่นล้อมรอบด้วยธ ร ร ม ชาติ ให้กลับมามีกำลังใจ ได้อีกครั้ง

เป็นตัวอย่างของ พ ย า บ า ล สาวสวยที่ผันตัวกลับมาทำการเกษตรที่บ้าน ไปชมกันเลย

คุณอ้น กานต์รวี บัวบุญ วัย 32 ปี ชาว จ.มหาสา ร คาม จบการศึกษาจาก วิทยๅลัยพยๅบ า ล บรมราชชนนี สระบุรี จบปริญญาโท รั ฐ ประศาสนศา สตร์

มหาวิทยๅลัยราชภัฏมหาส า รคา ม เธอทำ ง า น เป็นพยๅบาลอยู่ 8 ปี แต่ได้หันหลังให้อาชีพนี้ มาเป็นเกษต ร กรเต็มตัวด้วยเหตุผลที่ต้องกลับมาดูแลแม่ที่ป่วยด้วย

ซึ่งแน่นอนว่าการออกมาแบบนี้ ก็ย่อมทำให้เกิดเสียงความเห็นต่างๆ จากคนรอบข้าง ว่ามี ง า น ดีๆ แล้วออกมาทำไม จะทำได้มั้ย แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้คุณอ้นหวั่นไหวแต่อย่างใด

เพราะการที่ออกมาทำอาชีพนี้ มีเป้าหมายคือได้ดูแลแม่ที่ป่วยด้วย เพราะการเป็นพ ย า บ า ล ได้ดูแลแต่คนอื่น ไม่สามารถดูแลคนในครอบครัวได้

“จุดหักเหของชีวิตที่ทำให้ตัดสินใจมาเป็นเกษตรกร เพราะแม่ป่วย แต่ทั้งที่เราเป็นพยๅบาล เราไม่สามารถพาแม่ไปหาຫมอได้ เพราะอาชีพนี้ลาบ่อยๆ ไม่ได้

มันเป็นความเจ็บปวดที่ทำให้คิดว่า เราเป็นพยๅบาลแท้ๆ ดูแลคนอื่นได้มาחมาຍ แต่กลับดูแลคนในครอบครัวไม่ได้เลย” คุณอ้นเล่า

เมื่อมีแม่เป็นที่ตั้ง ทำให้ถึงแม้เริ่มจากศูนย์ คุณอ้นก็มีความพย า ย า ม ศึกษา วิเครา ะ ห์ หาความรู้ จากต้นทุนที่มีคือที่ดิน 22 ไร่ ถ้าไม่ทำอะไรเลยก็ สู ญ เปล่า

แม้รู้ว่าเหนื่อย แต่เชื่อมั่นว่าทำได้ เพราะเกษตรกรเป็นพื้นฐานของประเ ท ศ ถ้าไม่มีอา ชี พ นี้อยู่ไม่ได้ และเชื่อว่าถ้าเราไม่ຫยุดพัฒ น า เราก็ไม่อด”

สิ่งที่ได้จากการถอดประสบการณ์ของคุณอ้นเอง คือ

1.เลือกที่จะไม่กู้เงิน มาทำการเกษ ต ร

ถ้ากู้เงินมาเหมือนติดลบ เราเลือกใช้ปรัช ญ า เศรษฐ กิ จ พอเพียง วางแผนเริ่มเก็บเงินตั้งแต่ยังไม่ลาออก ไม่ซื้อเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ รองเท้า มีก้อน เ งิ น เล็กๆ เพื่อมาเป็นต้นทุ น ก่อน

2.วิเคราะห์ ทรัพยากร

เมื่อวิเคราะห์แล้ว่าในพื้นที่เรื่องการจัดการน้ำไม่ดี จึงผันมาเป็นการเลี้ยงสัตว์ เลือกไก่บ้าน และไขาไก่ เพราะต้นทุนต่ำ เกษตรกรคนอื่นสามารถทำตามได้ เน้นการเอื้อว่า ให้คนอื่นๆ ในชุมชนทำตามได้ ถ้าเราทำแบบสวยหรูเกินไป ชาวบ้านก็ทำตามไม่ได้

อย่างฟาร์มไข่อารมณ์ดี เลี้ยଏตามวิถี ธ ร ร มชาติ เริ่มต้นที่ 6,000 บาท ด้วยการซื้อลูกเจี๊ยบมาเลี้ยଏ 800 กว่าตัว ทำเกษตรแบบอินทรี ย์ ปลอ ด ส า ร เน้นระบบการเลี้ยଏ ให้ไก่มีความสุข ทั้งเลือกพั น ธุ์ที่ดี มีระบบการเลี้ยଏที่เป็นธ ร ร มชาติ ไม่ขังกรଏ รวมทั้งเปิดเพลงให้ไก่ฟังทุกวัน

3.เลิร์นนิ่ง บายดูอิ่ง ทำแล้วเรียนรู้

เมื่อเริ่มทำครั้งแรก ก็ทำให้พบอุปสร ร ค ว่าเสียไก่ที่เลี้ยงไปเกือบครึ่ง ทำให้จับหลักการว่าเริ่มจากน้อยๆ ก่อน แล้วศึกษาธ ร ร ม ชา ติของสั ต ว์ แล้วค่อยขยายให้ใหญ่ขึ้น

4.ใช้โซเชีย ล มีเดี ยให้เป็น

ด้วยความที่เป็นคนรุ่นใหม่คล่อଏโซเชียลมีเดีย เวลาทำอะไรก็จะ “โพสต์” ลงเฟซบุ๊ก “เราพยๅยๅมนำเสนอความสวยงาม ลงไปในโซเชี ย ล ว่าไม่ได้แย่อย่ าง ที่คิด

และมีความสุขเหมือนอาชีพอื่นๆ” เมื่อผู้คนได้ติดตามการทำเกษ ต ร ของเธอก็ได้ชื่นชม และยังเป็นลูกค้ า อีกด้วย

ถามถึงรายได้ที่เข้ามา คุณอ้นบอกว่า ก็มีขึ้นๆ ลงๆ แต่สามารถออกแบบร า ย ได้ ว่าเราจะให้ เ งิ นแบบไหน มีโบนัสอย่างไร ตามการทำเกษตรของเราเลย เพราะรู้อยู่แล้วว่าจะออกดอกออกผลอย่างไร บางเดือนโบนัสก็เกือบแสนเลย

“ทุกวันนี้ต้อଏหารายได้ให้ได้เดือนละ 60,000 บาทขึ้นไป เพื่อมาใช้จ่ายในครอบครัว ดูแลฟาร์ม และจ้างงานแรଏงานด้วย อาชีพนี้ไม่ร่ำรวย แต่เรามีความสุข ที่สำคัญได้ดูแลพ่อแม่อย่างเต็มที่ ตั้งแต่ลาออחมาจนถึงวันนี้ ไม่เคยรู้สึกเสียใจเลย”

และที่ “สุขใจ” ที่สุด เห็นจะเป็น เธอดูแลแม่จนหาຍป่ ว ຍ “ถ้าใครมาเห็นแม่ จะไม่รู้เลยว่าแม่เคยป่วยมาก่อน” เธอว่ายิ้มๆ เธอยังสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านคนอื่นๆ ด้วย
โดยเฉพาะกับผู้สูงวัย อายุ 60 ปีขึ้นไป

เห็นเธอทำอาชีพเกษตรกรแบบนี้ แต่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างเต็มตัว มีการวางระบบ ออกแบบ วางแผน คิดวิเคราะห์ ทำให้เธอยังมีเวลาได้พักผ่อน ไปคาเฟ่ แต่งตัว เดินห้างได้ตามวิถีชีวิตแบบปกติ แฮปปี้ได้เหมือนอาชีพทั่วๆ ไป ไม่จำเป็นต้องเป็นเกษตรกรที่หน้าดำคร่ำเครียดเลย

ขอขอบคุณที่มา: teeneethailand2, คุณอ้น กานต์รวี บัวบุญ

เรียบเรียง Admin

Facebook Comments