เกิดเป็นหญิงมี ว า ส น า มักจะมีอะไรพิเศษแบบนี้

ผู้หญิงที่มีบุญวาสนานั้น มักจะมีลักษณะ หรือนิสัยพิเศษอยู่ หลายๆ คนคงอาจยังไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร เราลองมาดูกันเลยค่ะ

1. อดทน เมื่อมีบุญผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นพลังงานเข้มแข็ง ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้มีความอดทน ที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศ มีความคิดที่ไม่หวั่นไหว เห็นความสำเร็จทุกชนิดมาจากความอดทน อดทนอย่างมีความสุข

2. ไม่กลัว เมื่อมีบุญผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความเข้มแข็ง กล้าหาญ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์ ความเป็นผู้มีบุญของตน เมื่อจะคิด จะทำอะไรลงไป ล้วนมีกำลังบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิ้น

3. ไม่กระทำชั่ว เมื่อมีบุญผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นตัวควบคุม บริหารจัดการ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดความกลัว ความละอายต่อบาปต่อ ก ร ร ม ความผิดน้อยใหญ่ ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง เห็นถึงความเสียหาย หลายภพหลายชาติ เห็นถึง ผลกระทบต่อครอบครัว ต่อโลกต่อสังคม อย่างมากมายมหาศาล

4. ไม่คิดมาก เมื่อมีบุญผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความสะอาด ความสว่าง ความสงบ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ สามารถทำให้เกิดพลังแห่งความสงบ แห่งจิตแห่งใจ ไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจ ไม่คิดเป็นทุกข์ ความคิดทุกความคิดล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจ ไม่คิดเบิกความทุกข์มาใช้ก่อน

5. รอคอยเป็น เมื่อมีบุญผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความใจเย็น มีความยืดหยุ่น ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่ใจร้อน ใจเร็ว เห็นถึงจังหวะ และโอกาสของชีวิต

6. ไม่บ่น เมื่อมีบุญผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็น ปัญญา ทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิต ทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่น ความเป็น ไปของชีวิตนั้นขึ้นตรงต่ออำนาจบุญ ก ร ร ม ที่ทำไว้ บ่นไปก็เท่านั้นเอง ที่ได้มาที่มีอยู่ ที่เสียใจที่ไม่ได้ดั่งใจ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น มันคือผลแห่ง ก ร ร ม อันเป็นสมบัติของเราเอง

7. สงบ เมื่อมีบุญผลแห่งบุญนั้นก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่ สงบได้ เย็นได้ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่ร้อนรน กระวนกระวาย วุ่นวาย ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ ในสิ่งกำลังจะเกิดขึ้น แม้จะตกอยู่ใน สถานการณ์ที่ เ ล ว ร้ า ย ก็ทำใจได้ดั่งไม่มีอะไรเกิดขึ้น

8. ปล่อยวาง เมื่อมีบุญผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการละการวาง ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่ แบกทุกอย่าง ยึดทุกอย่างที่เกิดขึ้น

9. รู้ตื่นและเบิกบาน เมื่อมีบุญผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความรู้ตื่น เบิกบาน ตามกำลังของบุญฤทธิ์ เป็นผู้รู้ ต่อความ เป็นจริงของชีวิต ไม่ปล่อยชีวิตให้ตกไปในกระแสของความโลภ ความโกรธ ความหลง จิตใจมีความอิสระเต็มที่ ทุกวันทุกเวลาทุกนาที

สรุปแล้วลักษณะของผู้หญิงทั้ง 9 ข้อนี้ เป็นลักษณะของผู้หญิงที่มีสติ ปัญญา ทำให้เกิดผลบุญมีชีวิตมีวาสนาดี ร่ำ ร ว ย ได้จากผลของลักษณะดังกล่าว ลองสำรวจดูสิคะว่าเรามีครบทั้ง 9 ข้อหรือไม่ หากมีครบเราก็อาจจะเป็นหญิงผู้มี ว า ส น า ดี ร่ำรวยในอนาคตก็เป็นได้นะคะ

ขอขอบคุณที่มา: junjaonews.com, p o stsod

เรียบเรียง: admintopnews

Facebook Comments