เคยโดนญา ติ สนิ ท ของตัวเองดูถูกไหม? -วิธีการรับมือ

เชื่อว่าคุณคงเคยเจอกับเหตุการณ์ โดนคนรู้จักรวมถึงญาติสนิทดูถูกและตัดสินว่า “คนอย่างเราไม่มีทางจะประสบความสำเร็จหรอก หาเลี้ยงตัวเองยังไม่รอดเลย หรืออีกมากมายที่จะสรรหามาพูด” การโดนคนอื่นดูถูกหรือนินทาให้ร้ าย เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อย ไม่ว่าจะด้วยเพราะสาเหตุเกิดจากความเข้าใจผิด ความไม่ชอบเป็นการส่วนตัว รู้สึกโกรธ โมโห หรือเพื่อความสะใจ ซึ่งส่วนใหญ่เราคงไม่ได้ใส่ใจหรือแคร์ความรู้สึกนั้นเท่าไหร่ แต่หากเกิดจากญาติพี่น้องที่สนิทสนมของคุณเอง ที่ดูถูกและตัดสินในความเป็นคุณ ไม่ว่าจะเป็นการนินทาว่าร้ าย หรือดูถูกทั้งต่อหน้าและลับหลังก็ตาม คงทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดมากพอสมควร

บางคนโดนแม้กระทั่งญ าติผู้ใหญ่ที่มีศัก ดิ์ เป็นลุง ป้า น้า อา หรือลูกพี่ลูกน้อง คอยพูดถากถาง พูดส่อเสีย ดให้เจ็บใจ

บางคนฐานะดีกว่าแล้วชอบดูถูกลูกหลานคนใกล้ตัวว่าทำตัวไม่ดี ไม่มีทางประสบความสำเร็ จ หรือแม้กระทั่งการเปรียบเทียบกับลูกหลานของตนเองว่าดีกว่า หรือเก่งกว่า

ยิ่งนับวันยิ่งทำให้เกิดความบาดหม าง และทะเลาะเบาะแว้งระหว่างญาติพี่น้องกันเอง เกิดช่องว่างของความสัมพันธ์ กล ายเป็นญาติสนิทที่ร้ ายกว่ามิตรทั้งปวง

วิธีรับมือกับเรื่องนี้

1.ทำหูทวนลม

นอกจากการที่เราต้องทำเป็นหูทวนลม ไม่นำมาคิดใส่ใจ เราควรมองเขาด้วยความเมตต าสงส า ร และน่าเห็นใจที่มีความคิดแบบนี้ จิตใจคงลุ่มหลงอยู่กับความคิดของตัวเอง มีอค ติในจิตใจ

2.เปลี่ยนคำดูถูกให้เป็นแรงผลักดัน

คุณต้องเปลี่ยนคำดูถูกให้เป็นแรงผลักดัน ตั้งใจในทุกๆเรื่อง เช่น หากเขาดูถูกว่าคงเรียนไม่จบหรือไม่ประสบความสำเร็ จ ก็ต้องกลับมาทบทวนและตั้งใจ เอาใจใส่ในการเรียนให้ประสบผลสำเร็ จ ไม่ใช่แค่จะลบคำดูถูก แต่เป็นการเปิดทางสร้างอนาคตให้ตัวเอง หรือแม้หากเราเรียนไม่จบจริงๆ ก็ต้องมีหนทางในการสร้ างอาชีพและร าย ได้ให้ตัวเอง

3.อดทน พยาย ามให้มากขึ้น

โดยต้องมีความอดทน ความทะเยอทะยาน เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต และก้าวข้ามสิ่งที่เคยโดนดูถูก หลายคนที่ประสบความสำเร็ จอย่างมากม าย จุดเริ่มต้นมาจากการคำดูถูกซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีในการก้าวข้ามความคิดด้านลบ

4.แปรเปลี่ยนเป็นพลังด้านบวก

สามารถทำสิ่งต่างๆมากม ายจนประสบความสำเร็ จในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา อาชีพการงาน ความมั่งคั่งในทรัพ ย์ สิน เ งิ น ทอง ซึ่งแตกต่างกันออกไปตามกำลังความสาม ารถของแต่ละคน

อย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆ ท่านก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ให้ได้ ในวันที่ประสบความสำเร็ จแล้วอย่าลืมตอบแทนบุ ญ คุณคนที่คอยสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจ โดยเฉพาะญาติสนิทที่เป็นดั่งกัลยาณมิตร เป็นที่พึ่ง ที่ปรึกษ า และคอยสนับสนุนเราทุกอย่าง ให้ได้รับความสุขจากเราด้วยเช่นกัน

เรียบเรียง: admin

Facebook Comments