เคล็ ดลับปลูกกล้วยน้ำว้าอย่างไร ให้เครือใหญ่ มีข ายตลอดปี

“กล้วย” เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิย มในการบริโภค เนื่องจากมีรสชาติอร่อย หาซื้ อง่าย มีหลากหลายสายพั นธุ์ให้เลือก เช่น กล้วยหอม กล้วยน้ำว้า คนไทยใช้ประโยชน์จากกล้วย ตั้งแต่ต้น ใบ หน่อ ดอก ผล จนถึงราก ใช้เป็นทั้งอาหารและยารั กษาโร คต่าง ๆ

วันนี้ทางเพจได้รวบรวมเคล็ ดลับการปลูก “กล้วยน้ำหว้า” ให้ได้ผลดีมาเล่าให้ฟังกัน

ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกล้วยชนิดนี้กันก่อน ลักษณะผลจะมีเหลี่ยมเล็กน้อย เปลือกผลหนา เมื่อสุกจะมีสีเหลือง เนื้อสีขาวนวล รสชาติหวาน ไส้กลางสีเหลือง ชมพู หรือขาว แยกออกได้อีกหลายสายพั นธุ์ อาทิ กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง กล้วยน้ำหว้าจันทร์ เป็นต้น และยังมีคุณประโยชน์มากมาย เช่น มีแคลเซียม ธาตุเหล็กสูง ป้องกันโร คโลหิตจาง เป็นย าอายุวั ฒนะ ช่วยให้หลับสบาย ลดความเครี ยด ช่วยป้องกันฟันผุ

วิ ธี ก า ร ปลูกล้วยน้ำว้า

1.เลือกต้นพั นธุ์ที่มีความสูง 15 ซม.ขึ้นไป เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3.5 ซม.

2.เตรียมหลุมปลูกขนาด 50*50*50 ซม. (ระยะห่างระหว่างหลุม 4*4 เมตร) รองก้นหลุมให้หนาประมาณ 30 ซม. (ด้วยดินปลูกผสมกับปุ๋ ย คอก 2 กิโลกรัม/หลุม)

3.นำต้นพั นธุ์กล้วยมาปลูก กลบดินให้แน่น รดน้ำให้ชุ่ม เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

เคล็ ดลับการปลูก

เดือนที่ 1 ให้น้ำสม่ำเสมอให้ความชื้นเพียงพอ อาจจะทำระบบน้ำแบบมินิสปริงเกอร์ หรือระบบน้ำฝอย ก็ช่วยให้รดน้ำได้ทั่วถึง บำรุงต้นด้วยปุ๋ ยสู ตร 15 – 15 -15 ประมาณ 100 กรัม/ต้น

เดือนที่ 2 และ 3 ต้นกล้วยก็จะมีใบใหม่ ต้องคอยดูแลหญ้าที่จะขึ้นปกคลุมโคนต้น ใช้ ปุ่ ย คอก บำรุงต้น พอเดือนที่ 4 การเจริญเติบโตเร็วมาก ทั้งความสูงและรอบวงต้น และยังคงให้ ปุ๋ ย สู ตรเดิม ปริมาณ 100 – 150 กรัม/ต้น ในเดือนที่ 4 – 5

เดือนที่ 5-6 ควรตัดแต่งหน่อกล้วย ไม่ไปแย่งอาหารต้นแม่ ซึ่งมีผลทำให้ขนาดของเครือเล็กลง ในระยะที่ต้นแม่ยังไม่ตกเครือ ให้ไว้หน่ออ่อนเพียง 2 หน่อ แต่ไม่ควรเกิน 3 หน่อ การไว้หน่อทั้ง 2 ดังกล่าว ให้อยู่ตรงกันข้ามโดยมีต้นแม่กั้นกลาง เพราะจะได้หน่อที่แข็งแรงที่สุด และต้องตัดแต่งใบที่แห้ง หรืออมโรคเผาทำล าย เหลือไว้เพียง 7-8 ใบ จนถึงระยะใกล้ตกเครือ ตัดให้เหลือใบที่สมบูรณ์ไว้เพียง 4-5 ใบ ก็พอ

เป็นอย่างไรกันบ้างกับเคล็ ดลับการปลูกกล้วยน้ำว้า คงจพอจะได้ความรู้ และเท คนิคดี ๆ กันไปบ้าง ข้อแนะนำอีกหนึ่งอย่าง ที่ช่วยในการป้องกันการเกิด “โ ร ค ต า ย พ ร า ย” ซึ่งมักระบ าดรุนแรงในกล้วย ควรปลูกสลับหมุนเวียนกับกล้วยไข่ หรือกล้วยหักมุก และอย่ าให้มีน้ำขังแฉะในแปลงปลูก หากพอมีพื้นที่ก็แนะนำเลยนะครับ ปลูกไว้รับประทานเหลือก็แบ่งปันให้ผู้อื่น

ขอบคุณที่มา: Kasetchaoban.co m

เรียบเรียงโดย: admin

Facebook Comments