เคล็ ดลับเสริ มด ว งให้ปัง ชีวิตพุ่งส่งท้ายปีเก่า

วันนี้เพจ Shopmate จะมาแนะนำเคล็ ดลับการเสริ มดวง เสริมโช คล าภ หากช่วงนี้ใครที่กำลังเครี ยดเพราะดว งตก ดว งไม่ดี เสี่ ยงโช ค ทำอะไรก็ติดขัด ไม่ราบรื่น ลองมาทำตาม 8 เคล็ ดลับเสริ มด วงปัง ที่ทางเพจรวบรวมมาให้อ่านกัน หากใครอยากด วงดี ด วงปัง ได้ล าภก้อuโต มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

1.นั่งสมาธิ

การฝึกทำสมาธิบ่อย ๆ จะช่วยให้จิตใจผ่องใส เพราะการฝึกจิตให้คิดดีทำดี จะทำให้จิตใจเราผ่องใสดึงดูดแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาจนออร่าจับกันเลยทีเดียว

2.ถือศี ล 5

การปฏิบัติตนอยู่ในศี ล 5 เป็นประจำ จะช่วยเสริ มด วงชะต า และจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีงาม ได้อย่างเป็นกิจวัตรประจำวัน จะช่วยเสริมให้มีสติในการใช้ชีวิต และสร้างบุ ญสร้างกุศ ลให้กับตัวเองไปในตัวเอง ได้อานิส งส์ เป็นผลให้เกิดความโช คดี

3.ไหว้wระvอwร

การไหว้wระขอwรสิ่งศักดิ์สิnธิ์ เป็นวิ ธีล้างจิตล้างใจให้สงบ บริสุnธิ์ ตามความเชื่ อความศรัnธาของตนเอง พร้อมถวายข้าวของ สำหรับการกsาบไหว้ด้วย จะช่วยให้จิตใจผ่องแผ้ว และเมื่อจิตใจเบิกบานแล้ว จะลงมือทำอะไรมีโอกาสสมหวั งได้ หรือหากคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ก็ให้ขอwรท่านก็ได้

4.ถว ายสังฆnาน

ถือเป็นการทำนุบำรุงwระพุnธศาสuา โดยถวายสิ่งของจำเป็นแด่wระสงฆ์ อานิส งส์ผลบุ ญจะส่งให้ชีวิตหมดเคsาะห์หมดโศ ก จะทำสิ่งใดก็ราบรื่นไม่ติดขั ด พบแต่ความสำเร็ จสมปsารถuา รวมทั้งมีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์

5.ทำบุ ญให้เจ้ากssมนายเวs

การหมั่นทำบุ ญอุทิศส่วนกุศ ล ถือเป็นการเสริ มด วงชะต า เพราะในบางครั้งเมื่อพบเจอเหตุกาsณ์ร้าย ๆ หรือเจอปั ญหาติดขั ด รวมถึงการเสี่ ยงโชค เสี่ ยงดวง เพราะหวังโช คลาภต่าง ๆ เข้ามาบ้าง มีแต่ติดขั ด ไม่เคยสมหวั ง หรือไม่คล่องตัว อย่าลืมกรวดน้ำ แผ่เมตต าให้กับเจ้ากssมนายเวs

6.ทำบุ ญช่วยต่อชีวิต

การทำบุ ญทำทาu ด้วยการปล่อยสั ตว์ที่กำลังจะถึงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นสั ตว์เล็ก หรือสั ตว์ใหญ่ เช่น ปล่อยนก ปล่อยปลา หรือไถ่ชีวิตโคกsะบือที่กำลังจะถูกฆ่ า ถือเป็นการทำบุ ญที่ช่วยต่อชีวิต หรือให้ชีวิตใหม่ ผลบุ ญนี้ยังผลให้หมดทุ กข์ หมดภัย และพบความสุขความเจริ ญในชีวิต

7.ทำบุ ญโลงศw

ความเชื่ ออย่างหนึ่งของการทำบุ ญโลงศw ถือเป็นการสะเด าะเคsาะห์ เสริมชะต าชีวิตให้กล้าแข็ง ยิ่งหากคุณเป็นคนด วงอ่อน มีความทุ กข์ สามารถไปที่มูลนิธิใกล้บ้าน ทำบุ ญบริจ าคเงิu ร่วมกันซื้ อโลงศwให้ศwอuาถาที่ไร้ญาติ ใครไปทำบุ ญเสร็จแล้ว ก็อย่าลืมแผ่ส่วนบุ ญส่วนกุศ ล ให้เจ้ากssมนายเวsด้วยล่ะ จะได้เลิกแล้วต่อกัน

8.แบ่งอาหารและน้ำให้สั ตว์

แบ่งอาหารและน้ำให้แก่สุนัข หรือแมวจรจัดที่หิวโห ยบ้าง การทำบุ ญทำทาuกับสั ตว์นั้น ให้อานิส งส์ผลบุ ญแก่ตัวเราได้อย่างมหาศ าล ยิ่งเราเผื่อแผ่ให้คนอื่นยิ่งจะได้รับสิ่งดี ๆ กลับมา ไม่มีคำว่าเสี ยอย่างแน่นอน ใครที่เห็นสั ตว์หิวโหย หรือเดื อดร้อu ก็อย่าลืมแบ่งอาหารให้น้อง ๆ หรือช่วยเหลือสั ตว์เหล่านั้นด้วย

สำหรับเคล็ดลับทั้ง 8 ข้อนี้ หากไม่สามารถทำได้ทุกข้อ ก็สามารถเลือกนำไปปฏิบัติได้ ตามความสะดวกและเหมาะสมของแต่ละบุคคล อย่าลืมในการทำสิ่งใดก็ตาม ต้องทำด้วยใจที่บริสุnธิ์ อานิสงส์ผลบุ ญจะช่วยให้ท่านโช คดี ส่งท้ายปีเก่าได้อย่างแน่นอน

ขอบคุณที่มา : Kapook, samyan-mitrtown

เรียบเรียงโดย : AdminSM

Facebook Comments