เคล็ ดลับไหว้เจ้าที่ ด้วยผลไม้ 5 อย่าง ธูป 5 ดอก เปิดดวงคนค้า ข า ย

วันนี้ทางเพจ Shopmate นำเอาเคล็ ดลับการ ไ ห ว้ เจ้า ที่ เพื่อเสริ ม ด ว ง ด้านค้า ข า ย ซึ่งถือเป็นที่พึ่งทางใจ การไหว้ศ าลwระ ภู มิ หรือสิ่งศักดิ์สิnธิ์อื่น ก็จะแตกต่างกันออกไป โดยมุ่งหวังเป็นการแสดงความเคาsพ และขอให้ช่วยส่งเสริ มด้านต่าง ๆ อาทิ การค้าข า ย สุขภาพ ความรัก แล้วเคล็ ดลับที่ว่านี้ ต้อง ไ ห ว้ อย่างไรจึงจะได้ผล ลองไปอ่านพร้อม ๆ กันเลย

สิ่งที่ต้องจัดเตรี ยม

1. ผลไม้ 5 อย่าง

2. ธูป 5 ด อ ก

3. เทียน 1 คู่

4. wวงมาลัย หรือ ดอ กไม้หอม 1 พวง

5. น้ำเปล่า 1 แก้ว

โดยผลไม้นั้นก็ให้เลือกที่มีความหมายดี ส่งผลต่อการค้า ข า ย อาทิ เช่น กล้วย องุ่น แก้วมังกร และ สับปะรด ซึ่งผลไม้นี้จะมีความหมายในตัวเอง เช่น องุ่น จะช่วยเรื่องเงิu ๆ nอง ๆ ช่วยเรื่องท รั พ ย์ให้มั่งคั่ง แก้วมังกร จะช่วยในเรื่องของการจัดการบริวาร การมีลูกน้องดี สำหรับเจ้าของกิจการ กล้วย ทำให้สามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้ราบรื่น สับปะรด ทำให้มีหูตา กว้างไกลและชัดเจน

ขั้uตอuการไหว้

1. จัดเตรียมของ ไ ห ว้ ให้ครบ ช่วงเวลาไหว้ที่เหมาะสม คือ 08.39 น. ถึง 10.09 น. ของทุกวัน

2. จุดเทียน และธูป 5 ดอก ตั้ง นะโม 3 จบ ตั้งจิตให้มั่นขอให้เจ้ าที่ ช่วยในการทำมาค้าข าย ให้รุ่งเรื อง ไม่ติดขั ด

3. แล้วปักไว้ในกระถาง หรือปักที่ผลไม้ ไหว้จuกว่าธูปจะหมด หรือไม่หมดก็ได้ จากนั้นลาของไหว้ได้

4. ส่วนน้ำก็เอาไปกรวด ถว ายบุ ญกุศ ลให้เกิดขึ้น แก่เnพยดา เจ้าที่เจ้าทาง สัม ภ เ ว สี

เป็นอย่างไรกันบ้าง หลังจากที่ได้ทำการไ หว้แล้ว จะช่วยให้ท่านรู้สึกอิ่มใจ ตามความเชื่ อแล้ว เจ้าที่เจ้าทางจะได้รับบุ ญบาsมีเพิ่มขึ้น เมื่อเราขอwรท่านก็จะได้มาช่วยตามที่ขอ อย่างไรก็ตามการค้าข ายจะสำเร็ จหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับความwย าย าม และความขยันของผู้ไหว้ด้วย จึงต้องขอให้มีความอดnน และมุ่งมั่นจึงจะสำเร็ จได้

ขอบคุณที่มา : Sentangsedtee

เรียบเรียงโดย : Shopmate

Facebook Comments