โอนเงิ นผิ ดบัญชี ทำอย่างไรถึงจะได้คืน กับ 4 ขั้ นต อนที่ควรรู้

การโอนเงิ นในยุคปัจจุบัน มีความสะดวกมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องไปที่ธน าคาร ก็สามารถโอนได้ง่าย แถมไม่เสี ยค่าธ ร ร มเนียมอีกด้วย ซึ่งหลายคนยังไม่รู้ ไม่ว่าจะโอ นผ่านตู้เอทีเอ็ม อินเตอร์เนตแบงกิ้ ง (โอนผ่านระบบอินเตอร์เนต) หรือจะเป็นการโอนผ่านโมบายแบงกิ้ ง (Mobile Banking) ซึ่งอันหลังค่อนข้างได้รับความนิย ม เพราะสะดวกและง่ายมาก เพียงแค่เข้าไปที่แอปพลิเคชั่นของธน าคาร ไม่เกิน 2 นาที ก็สามารถโอนได้สำเร็ จแล้ว

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง นั่นคือ “การโอนเงิ นผิดบัญชี” เนื่องจากความง่าย ความสะดวกในการโอน หรืออาจเพราะเร่งรีบ ไม่ได้ตรวจสอบให้ดี ก่อนยืนยัน จะทำอย่างไร หากท่านโอนไปผิ ดบัญชี วันนี้เรานำความรู้ดีๆ ซึ่งเป็นข้อมูลจากศูนย์คุ้ มครองผู้ใช้บริการทางการเ งิ น (ศคง) ธน าคาร แห่งประเทศไทย (ธปท.) มาฝากกัน

โอนเงิ นผิดบัญชี จัดการได้ใน 4 ขั้ นตอน

1.รีบติดต่อธน าคาร

นำหลักฐ านที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลสำคัญ เช่น วัน เวลา จำนวนเงิ น ช่องทางการโอน ใบบันทึกรายการ ภาพแคปหน้าจอ
ชื่อบัญชี และเลขที่บัญชี หรือเลขประจำตัวบัตรประชาชน/เบอร์มือถือที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ ของผู้โอน ผู้ที่ ไปแสดงต่อพนักง านธน าคาร เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ หรือโทรไปที่คอลเซนเตอร์ธน าคารที่ใช้โอนเงิ น แจ้งปัญห า และส่งหลักฐาน เช่น สลิป

2.ธน าคารรับเรื่อง

เบื้องต้นแบงค์จะรับเรื่อง และแจ้งระยะเวลาดำเนินการ

3.ธนาค ารทำการตรวจสอบ

แบงค์จะตรวจสอบเอกสาร ความถูกต้อง หากมีการโอนเงิ นไปบัญชีที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ จะติดต่อผู้รับโอน หรือประสานงานกับธน าคารผู้รับโอน เพื่อขอเงิ น คืน

4.ธน าคารแจ้งผลการดำเนินการ

แบงค์จะโอนเงิ นคืนเข้าบัญชี หลังผู้รับโอนยินยอมคืนเงิ น แต่หากผู้รับโอนไม่ยอม ผู้เสี ยห ายสามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำร ว จ เพื่อดำเนินการตามกฎหม ายต่อไป

อย่างไรก็ตาม สำหรับกรณีที่ หากมีคนอื่นโอนเงินมาให้เราผิดบัญชี หรือเราเป็นผู้ได้รับเงินโอนโดยที่ไม่รู้ว่าใครโอนเข้ามา อย่าพึ่งดีใจ ควรตรวจสอบก่อนว่ามีใครโอนมาให้ หรือได้รับเงินโอนจากใคร ที่สำคัญห้ามเอาไปใช้หรือโอนคืนให้เด็ดขาด เพื่อป้องกันการถูกหลอกจากมิจฉาชีพ แล้วมีวิธีการจัดการอย่างไร มาดูกัน

มีคนอื่นโอนเงิ นมาให้เราผิด ทำตาม 3 ขั้นตอนนี้

1.ห้ ามนำไปใช้ หากเรายังไม่รู้ที่ไปที่มาของเงิ น ไม่ควรนำไปใช้เด็ ดข าด

2.ไม่ต้องรีบโอนกลับ ถึงแม้มีคนโทรมาขอให้โอนคืน ซึ่งอาจเป็นมิ จฉ าชีพ

3.รีบติดต่อธน าคารเพื่อตรวจสอบข้อมูล

จะเห็นว่าเทคโนโลยีทางการเงิ นมีความก้าวหน้าไปมาก มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นควรใช้อย่างระมัดระวัง ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนทำการโอนทุกครั้ง สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่พึ่งหัดใช้งาน ควรมีลูกหลานหรือคนที่ไว้ใจได้ ช่วยดูรายละเอียดให้อีกครั้งก่อนทำการโอน เพื่อเป็นการป้องกันและสามารถใช้ได้อย่างสบายใจ

ขอบคุณที่มา: ศูนย์คุ้ มครองผู้ใช้บริการทางการเงิ น ธน าคารแห่งประเทศไทย (ศคง.)

เรียบเรียงโดย: admin

Facebook Comments