ให้เลิกพูดคำว่า “ไม่มี เ งิ น” ก่อนนะ แล้วชีวิตจะร่ำร ว ย

คำว่า “ไม่” หากเติมนำหน้าคำใดแล้ว จะมีความหมายตรงกันข้ามและเป็นความหมายด้านล บ เช่น ไม่ไหว ไม่สนุก ไม่ดีเลย แต่ก็มักจะพบว่าใช้พูดกันบ่อยๆ จนเป็นเรื่องปกติ ดังนั้น การพูดว่า “ไม่มี เ งิ น” หรืออาจจะพูดเพื่อปฏิเสธบางสิ่ง หากต้องการให้ชีวิตมี เ งิ น ทอ งใช้ไม่ขาดมือ มีความเจริ ญ ก้าวหน้า ควรเปลี่ยนและฝึกใช้คำพูดว่า เรามี เ งิ น เราสามารถหาได้ง่ายมาก ซึ่งเป็นการฝึกเพื่อมีทัศนค ติ เชิงบวกนี้ จะทำให้เกิดแรงดึงดูดของสิ่งดีๆ เข้าหาตัวเรา ยิ่งช่วงใกล้จะสิ้นปีแบบนี้หลา ย ท่านคงเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางกลับบ้านเพื่อไปร่วมฉลองปีใหม่กับครอบครัว และต้องใช้ เ งิ น มากพอสมควรในการเดินทางและใช้จ่า ย ในช่วงสิ้นปี

วันนี้เรามีคาถา เ งิ น ล้านของหลวงพ่อวัดท่าซุงมากฝาก ซึ่งสำหรับเรื่องนี้เคยมีบทสนทนาของพระกับญ า ติ โยมคุยกันเรื่องเ งิ น ทอ ง โดยจะขอสรุปแบบคร่าวๆ เพื่อความเข้าใจง่าย ว่าท่านแนะนำอย่างไร

หลวงพ่อท่านให้เริ่มจากการสวดคาถา เ งิ น ล้าน ให้ได้ 9 จบ หากได้ 108 จบ จะดีมาก ด้วยการตั้งจิตให้มั่นและตั้งใจ ทำให้ได้ทุกวัน…

พระคาถา เ งิ น ล้าน (ตั้ง นะโม 3 จบ)

สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม

พรหม า จะ มหาเทวา สัพเพยักข า ปะรายันติ

พรหม า จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม มิเตภา หุหะติ

พุทธะ มะอะอุ นะโม พุทธายะ วิระ ทะโย วิระโคนายัง

วิระ หิงสา วิระทาสี วิระ ทาสา วิระ อิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม

สัมปะติจฉามิ เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

(สวด 9 จบ )

จงจำไว้ว่าอย่าพูดคำว่า “ไม่มี เ งิ น” เด็ดขาด เพราะคำนี้จะทำให้เราไม่มีจริงๆ นั่นเอง สรุปคือถึงจะสวดคาถา เ งิ น ล้านแต่เราไม่ยอมเลิกพูดคำนี้ ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย มีอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ช่วยให้ดึงดูด เ งิ น เข้ามาในชีวิตคือ อย่าปล่อยไม่มี เ งิ น ติดตัว อย่างน้อยควรมี 1 บา ท ติดกระเป๋า หรือจะทำเท่าไร่ก็ตามแต่เราสะดวก อย่ า ให้กระเป๋าว่างเปล่า เป็นการแก้เคล็ดนั่นเอง เมื่อเราตั้งใจสวด คา ถาอย่างจริงจัง จะทำให้เกิดความสงบ มีสมาธิมากขึ้น มีความอดทนอดกลั้นได้มากขึ้น ทำให้สามารถวางแผนในการทำสิ่งต่างๆ อย่างรอบคอบ วางแผนการใช้ชีวิต วางแผนการทำมาหากิน ใช้ เ งิ น อย่างระมัดระยัง รอบคอบ รู้จักเก็บรู้จักใช้

ในโอกาศใกล้สิ้นปีเราควรเตรียมตัวเองให้ดี เพื่อเริ่มต้นปีใหม่อย่างมีความสุข ดึงดูดสิ่งดีๆเข้าหาตัวเอง โดยเฉพาะ เ งิ น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิต แต่ขาดไม่ได้เลยคือการลงมือทำสิ่งต่างๆอย่างทุ่มเท ไม่ว่าจะเป็นการทำ ง า น การหาอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้ตัวเองมากขึ้น และอย่าลืมมาพูดสิ่งดีๆ ในการเริ่มต้นปีใหม่ไปด้วยกัน เช่น ร่ำร ว ย มั่งคั่ง ความ สุ ข รับรองว่าจะเห็นการเปลี่ยนแลงในทางที่ดีขึ้นในชีวิตอย่างแน่นอน

แหล่งที่มา: naykhaot o m, บ้าน เฮ า

เรียบเรียง: แอดหมู

Facebook Comments