ไข่ผำ พืชน้ำโปรตีนสูง เพาะง่ายไว้รับประทาน หรือใช้เป็นอาหาร สั ต ว์

หลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก “ไข่ผำ” มาก่อน เพราะถือว่าหาย ากในปัจจุบัน มีเฉพาะบางท้องถิ่นเท่านั้น จึงมีเกษตรกรหลายรายเพาะเลี้ยงเป็นอาชีพ สามารถสร้างร ายได้ให้พอสมควร หรือบางรา ยเลี้ยงเพื่อลดต้นทุน เนื่องจากมีโปรตีนและวิตามินสูง จึงนิยมนำไปเป็นอาหารปลา เป็ด สุกร โค กระบือ สามารถลดค่าใช้จ่ ายต้นทุ นอาหารได้ เรามาทำความรู้จักพืชชนิดนี้ไปพร้อม ๆ กันเลย

“ไข่ผำ” (Fresh water Alga, Swapm Algae) คือพืชน้ำขนาดเล็ก ลักษณะคล้ายไข่ปลา ถือเป็นพืชที่มีขนาดเล็กที่สุด มีคุณค่าทางอาหารสูง มีชื่อเรียกอื่นๆ ได้แก่ ไข่น้ำ ไข่แหน ผำ โดยปกติจะพบมากในแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่มีน้ำไหลเวียน กระจายคลุมเหนือผิวน้ำเป็นแพ ชาวบ้านนิยมนำมาปรุงเป็นอาหาร ด้วยการล้างให้สะอาด แล้วทำให้สุกด้วยความร้อน เมนูยอดนิย ม เช่น แกงไข่ผำ ไข่เจียวผำ ยำไข่ผำ คั่วผำ

ลักษณะรูปร่างเป็นเม็ดกลมเล็กๆ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.1-0.2 มิลลิเมตร มีสีเขียว เจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูฝน จากการวิจัยพบว่า ในไข่ผำ 100 กรัม ให้พลังงาน 8 กิโลแคลอรี่ ประกอบไปด้วยโปรตีน วิตามิน แคลเซียมและเบต้าแคโรทีนสูงมาก แต่ควรทำให้สุกก่อนรับประทานทุกครั้ง นอกจากประโยชน์ในการเป็นอาหาร ของคนและสัตว์แล้ว ยังนำไปแปรรูปเป็นขนม เช่น ขนมเกรียบกุ้ง หรือนำไปสกัดคลอโรฟิลล์สำหรับเป็นอาหารเสริม เป็นต้น

การขยายพั นธุ์ มี 2 แบบ

1.การสืบพั นธุ์แบบอาศัยเพศ จะมีดอกและเมล็ดในช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม

2.การสืบพั นธุ์แบบไม่อาศัยเพศ โดยการแตกหน่อ โดยเฉลี่ยจะแตกหน่อได้ต้นใหม่ทุก ๆ 5 วัน

การเพาะเลี้ยงสำหรับไว้รับประทาน

1.เตรียมบ่อซีเมนต์ขนาด 80*90 เซนติเมตร วางในที่ร่มหรือมุงด้วยหลังคาแสลน พลางแสงได้ 50 เปอร์เซนต์ หากเป็นบ่อใหม่ต้องเติมน้ำให้เต็ม แช่ต้นกล้วยที่สับ หมักทิ้งไว้ 20 วัน จึงล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง

2.เติมน้ำสะอาด 3 ส่วน 4 ของบ่อ ใส่น้ำหมักชีวิภาพ เช่น จุลินทรีย์นมสด น้ำหมักปลา น้ำหมักมูลไส้เดือน น้ำหมักกากถั่ว เป็นต้น ประมาณ 1 ช้อนแกง ใส่พั นธุ์ผำลงไป 2-5 ขีด/บ่อ

3.เปลี่ยนน้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เมื่อครบ 14 วัน สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือทำเป็นอาหารได้เลย

การเพาะเลี้ยงเป็นอาหาร สั ต ว์

1.เลี้ยงในบ่อดิน โดยการทำความสะอาดบ่อ หากเป็นบ่อเก่าควรจับปลากินพืชออกให้หมดก่อน ระดับน้ำไม่ควรเกิน 50-60 เซนติเมตร

2.เติมสารอาหาร เช่น มูลไส้เดือน 1 กิโลกรัม/5 ตร.ม. หรือ ปุ๋ ย ยู เ รี ย 1 กิโลกรัม/30 ตร.ม.

3.ใส่พั นธุ์ผำลงไป 1 กิโลกรัม/10 ตร.ม. เลี้ยงประมาณ 20 วัน สามารถช้อนไปเป็นอาหารได้เลย โดยเหลือผำไว้ 40 เปอร์เซนต์ เพื่อขยายพั นธุ์

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญของการเลี้ยงไข่ผำ คือความสะอาดของบ่อและน้ำ ไม่ว่าจะเพื่อรับประทานเองหรือเป็นอาหารของเหล่าสั ตว์เลี้ยง ควรมีการถ่ายน้ำเป็นระยะ ๆ การเลี้ยงในที่ร่มหรือพลางแสงด้วยการกางแสลน จะช่วยในการเจริญเติบโตให้ดีขึ้น ราคาปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ 80-120 บาท สามารถเก็บในตู้เย็นได้นาน 15-30 วัน หากเลี้ยงแล้วไข่ผำไม่เจริญเติบโต อาจเป็นเพราะน้ำเสี ย หรือมีการป นเปื้อนของ ส า ร เ ค มี

ขอบคุณที่มา: Sarakaset.co m

เรียบเรียงโดย: admin

Facebook Comments