ไม้อ่อยไฟ (ไม้เกี๊ยะ) ภูมิปัญญาชาวบ้านจากอดีต

ต้นเกี๊ยะ คือต้นสนชนิดหนึ่ง มีคุณสมบัติสามารถติดไฟได้ดีที่สุด ซึ่งมักจะเป็นสาเหตุของไฟป่า คนสมัยก่อนจึงนิยมนำมาทำเป็นเชื้ อไฟ เนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษ มีน้ำมันในเนื้อไม้ ถากเป็นซีก มีน้ำหนักเบา ทำให้จุดติดไฟได้ง่าย ไม้เกี๊ยะโดยปกติจะขึ้นอยู่บนภูเขาสูง ประมาณ 700-1,300 เมตร

การที่จะได้มาซึ่งไม้อ่อยไฟ คุณภาพสูง จากไม้เกี๊ยะ ต้องถากต้นไม้บนเขา แล้วทำการเผา หรือเอาไฟลน รอจนน้ำมันออกมาเคลือบแผล และเคลือบเนื้อไม้ จากนั้นจะปล่อยไว้ 2-3 วัน แล้วไปถากเป็นซี่ ๆ ส่วนของไม้ที่โดนน้ำมันสนเคลือบ ก็จะติดไฟง่ายเหมาะกับการก่อไฟ หากไม่เผาหรือเอาไฟลน จะไม่มียางออกมา ก็จะติดไฟไม่ได้ค่อยดี

ไม้เกี๊ยะจะทำหน้าที่เป็นเชื้อเพลิง จุดไฟนิดเดียวก็ลุกนาน ด้วยน้ำมันและยางจากต้นสน ทำให้ติดไฟง่าย หลังจากนั้นก็นำฟืน หรือถ่านมาใส่เป็นเชื้อเพลิงหลัก จึงทำให้เป็นที่นิยมของคนในต่างจังหวัด ที่ยังใช้เตาฟืนหรือเตาถ่านในการประกอบอาหาร

แต่ปัจจุบันการใช้ไม้เกี๊ยะลดน้อยลงไป เนื่องจากมีการใช้เตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้าในครัวเรือน ซึ่งสะดวกและปลอดภัย อีกทั้งมีการลักลอบตัดต้นไม้ ในอุทยานแห่งชาติหลายแหล่ง เพื่อนำมาทำไม้ก่อไฟ ทำให้มีการห้ า มไม่ให้ซื้ อ หรือนำมาวางข ายโดย เ ด็ ด ข า ด โดยเฉพาะไม้สนสองใบสามใบ เป็นต้นไม้ที่เป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า

อย่างไรก็ตาม อาจจะยังเห็นการข ายไม้ชนิดนี้อยู่บ้าง จึงขอความร่วมมือไปยังประชาชน ทั้งผู้ซื้อและผู้ข ายช่วยกันตระหนักถึงความสำคัญ ของต้นสนและผืนป่าที่สมบูรณ์ด้วยการลด ละ เลิกการตัด ซื้ อ-ข าย และไม่ใช้ไม้สนเป็นเชื้ อไฟอีก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ผืนป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์

ขอบคุณที่มา: Then trakul, Technologychao.co m

เรียบเรียงโดย: admin

Facebook Comments