12 นิสัยของคนที่ อนาคตจะเป็นเศรษ ฐี ร่ำร วย

คนที่จะมีอนาคตที่สดใส ร่ำรว ยได้มากกว่าคนทั่วไป ก็ต้องมีลักษณะที่แตกต่าง วันนี้เราจะมาดูว่าคนแบบไหนที่จะมีชีวิตที่ดีมากๆ ไปดูกันเลย 1.รักการอ่าน 88% ของคนที่มีฐานะร่ำร วย …

อ่านต่อ

ทำบุ ญ ที่ไห น ก็ไ ม่ไ ด้ม า กเท่ า คอยดูแ ล พ่ อและแ ม่

คนที่เลี้ยงดูเรามา เฝ้าทะนุถนอม ดูแลอย่ างไม่เคยข าดตกบกพร่ อง บางคนยอมอดเพื่อให้ลูกอิ่ม เคยไหมที่ตอนเล็กๆ คิดว่าพ่อแม่ชอบกินหัวปลา ไม่กินเนื้อปลา …

อ่านต่อ

8 ประโย ช น์ ของ การกรับประท า น ไ ข่ เป็นปร ะจำทุ ก วัน

นับว่าไข่ เป็นอาหารที่นิยมกันทั่วโลกเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเมนูไหน มื้อไหนก็มักจะมีไข่เป็นส่วนประกอบ ต่าง ช าติเองก็นิยมรับประทานไข่เป็นอาหารเช้า สำหรับเมนูของชาวไทยเราเองก็มี ตั้งแต่ไข่เจียว ดาว …

อ่านต่อ