ส ว ด แบบนี้ทุกวัน มี เ งิ น ท อ ง ไม่ติดขัด

การได้รับโชคล าภ ส่วนหนึ่งมาจากบุ ญ วาสน า ที่ทำมาแต่เก่าก่อน ผู้มีดวงชะต า ที่ถูกกำหนดไว้ให้ได้พบเจอกับความโช คดีอย่างคาดไม่ถึง

แต่หากผู้ที่ไม่ได้มีบุ ญ วาสน าได้รับโชคล าภ อาจต้องหาตัวช่วยเพื่อดึงดูดทรัพ ย์

การใช้ก ฏ ของแรงดึงดูด โดยต้องเชื่ออย่างสนิทใจว่าเราได้รับโชคล าภนั้น เป็นสิ่งที่ช่วยนำพาโชคล าภมาสู่ผู้ที่เชื่อ โดยการตั้งจิตอธิฐ า น หรือสวดภา ว น า

วันนี้เราแนะนำ 4 คาถ า เพื่อดึงดูดโชคล า ภ เ งิ นทองไหลมาเทมา คิดสิ่งใดให้ได้ดังหวัง

1.คาถ า มหา ลา ภ

มะอะอุ อุอะมะ อะมะอุ นะชาลีติ ชาลีตินะ ลีตินะชา ตินะชาลี โชคลาภไหลมา นะชาลีติ

ตั้งจิตอธิฐานแล้วท่องคาถานี้ ช่วยในการปรับพื้นฐานดวง ให้กลับมาดี ให้ดึงดูดโชคลาภ ให้มีความโชคดีเข้าหาตัว

2.คาถ า ฝันให้ได้เล ข

มะอะ อุสี วังอุ จุตตัง พระอะ ระหัง จุ ติ โลกัง อิทังยะ ธิระสังฆัง จุติ จุติ

ตั้งจิตอธิฐานแล้วท่องคาถานี้ก่อนนอน ช่วยให้ฝันเห็นเลขเด็ด มีลาภทางตัวเลขและการทำนาย

3.คาถ า เสก เ งิ นล้า น

มิเต พาหุ หะติ อุอา กะสะ

ตั้งจิตอธิฐานแล้วท่องคาถานี้ แล้วจงเชื่ออย่างสนิทใจว่าจะมี เ งิ น ล้าน ได้รับจากโชคล าภ แนะนำควรท่อง เก้า คืน ก่อนซื้อหวย

4.คาถาทำให้ถูกหว ย

อุ เย อะ เย อุ อา กะ สะ

ตั้งจิตอธิฐานแล้วท่องคาถานี้ ก่อนหวยออก เพื่อดึงดูดทรัพย์ ความโชคดีจงมีแก่เรา แนะนำท่องก่อนหวยออก 3 คืนยิ่งทำให้ได้ผลดีนักแล

หากคุณเชื่อว่าความโชคดีจะเข้ามาหา ก็ควรเชื่อด้วยใจจริง สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากจิตใจที่ดี ควรหาเวลาทำสมาธิ ตั้งจิตภาวนา อยู่กับตัวเอง การท่องคาถาก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยให้มีสมาธิ อย่ างไรก็ตามเป็นความเชื่อส่วนบุคค ล โปรดใช้วิจ าร ณญ าณ

ขอขอบคุณที่มา: TN E W S

เรียบเรียง: admin

Facebook Comments