7 ความเชื่อ โ บ ร า ณ แบบนี้ ห้ า ม ทำถ้าไม่อยาก โ ช ค ร้ า ย

เรามักจะได้ยินความ เ ชื่ อ โบราณ แบบนี้มาตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเด็กๆ ซึ่งในแต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัด

ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อย แต่ส่วนใหญ่แล้ว ก็จะมีความคล้ายคลึงกันมากอยู่ ความ เ ชื่ อ พวกนี้ มักเป็นสิ่งที่

เหนือ ธ ร ร ม ชาติ หรืออาจะหาคำอธิบายทาง วิทยาศาสตร์ไม่ได้เลย แต่ก็มีข้อดีเพื่อทำให้ลูกหลาน

ระ วั ง อันต ร า ย และเกรง ก ลั ว ต่อการทำความ ผิ ด ได้อยู่พอสมควร

วันนี้แอดมินเลยรวมรวม ความเชื่อโบ ร า ณ แบบที่เราเคยได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆ พอโตแล้วครั้งกลับไปนึก ดูบางความเชื่อ

ก็อาจจะเป็นก ล อุ บ า ย เพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตแบบ ร ะ มั ด ร ะ วั ง ไม่คึกคะนอง

บางความเชื่อก็ทำให้เรามีสติได้อยู่เหมือนกันนะ

1. สวัสดีจ้ะ จิ้วจกร้องทัก ก่อนออกจากบ้าน

จิ้งจกร้องทักก่อนออกจากบ้าน หากเป็นจากด้านหน้าหรือซ้ายมือ ถือเป็นโช ค ดี จะเดินทางได้สะดวกสบายและพบแต่โชคดี

แต่หากบริเวณด้านหลังหรือตรงกับศีรษะ โบราณเชื่อว่าจะมีเคร า ะ ห์ ร้ า ย เกี่ยวกับการเดินทาง จะไม่ปลอ ด ภั ย

ให้เลื่อนการเดินหางนั้นออกไป หากไม่สามารถเลื่อนได้ ก็อาจจะแก้ไขเป็นเลื่อนเวลาไปสักพักหนึ่งค่อยออกจากบ้าน

2. ตากระตุก ยิกๆ

– ตอนกลางวัน ถ้าตาซ้ายกระตุก ว่ากันว่าจะมีเคราะ ห์ โช ค ร้ า ย ผิดหวัง แต่ถ้าเป็นตาขวาจะโช ค ดี มีโช ค มีล า ภ

– ตอนกลางคืน หากตาขวากระตุกจะไม่ดี อาจมีเรื่องร้ายๆ เกิดขึ้นได้ แต่ถ้าเป็นตาซ้ายจะได้รับลาภจากเพื่อนหรือคนใกล้ตัว

3. อ ย่ า ส่องกระจกร้าว แตก

– อ ย่ า ส่องกระจกที่แตก เพราะกระจกเสมือนการสะท้อนถึงดว ง วิ ญญ า ณ ของมนุษย์ เมื่อส่องก็เหมือนดวงวิญญาณสลายไปด้วย

– อ ย่ า เก็บเศษกระจกที่แตกเอาไว้ในบ้าน ส่งผลให้คนในบ้านทะเลาะเบาะแว้งกันเอง ที่จริงแล้วเศษกระจกที่แตกอาจส่งผล

อั น ต ร า ยต่อคนในบ้านอีกด้วย แตกตอนไหนก็เอาไปทิ้งตอนนั้นเลย

– อ ย่ า เอากระจกตั้งไว้ปลายเตียงนอน เพราะคนโบร า ณ เ ชื่ อ ว่าจะสะท้อนเห็นภู ต ผี มาคอยยืนจับจ้อง

4. อย่ า เคาะจานข้าวเวลาทานข้าว

ตั้งแต่ยังเล็กผู้ใหญ่มักจะคอยบอกคอยสอนเรามาแบบนี้ มีความเชื่อว่าจะเป็นการเรียกเชิญ วิญ ญ า ณ ให้มากินกับเราด้วย

บางความเชื่อก็ว่าจะทำให้รู้สึกว่า ทานเท่าไหร่ก็ไม่อิ่ม บางความเชื่อก็ว่าหากเป็นผู้หญิงจะได้สามีแก่ อย่ า งไร

ก็ตามเหมือนเป็นเรื่องของมารยาทบนโต๊ะอาหารด้วยนั่นแหล่ะ

5.ไม่ขานรับเสียงเรียกตอนกลางคืน

ถ้าเป็นความเชื่อสมัยก่อนก็เชื่อว่า คือเสียงเรียกของดวงวิญ ญ า ณ มาห ลอก หล อน หากขานรับ ก็เหมือนกันยินยอมให้เข้าบ้านมาได้นั่นเอง แต่มาคิดดูเทียบในสมัยนี้เหมือนกับว่าอาจเป็นอันต ร า ย เมื่อเราอยู่คนเดียว หากมีโจรมาก็จะรู้ทันก่อนว่าเราอยู่คนเดียวไม่ว่าจะที่ไหนระวั ง ไ ว้ดีที่สุด

6.อ ย่ าตัดผมวันพุธ พฤหัสอ ย่ าถอน

พุธห้ามตัด พฤหัสห้ามถอน

– วันพุธเป็นวันที่ทำการเกษตร เป็นวันแห่งการเจริญเติบโต การเพาะปลูกต้องการการเจริญเติบโต หากมีการตัด หรือถอน จะเป็นการขัดต่อวันแห่งการเจริญเติบโต จึงไม่เป็นมงคล ไม่เป็นที่นิยม จนกลายเป็นธ ร ร ม เนียมปฏิบัติ

– ส่วนวันพฤหัสเป็นวันครู เป็นวันแห่งการปลูกวิชาความรู้ งอกงามทางการศึกษ า และการเติบโตของคน การถอนอะไรจึงเป็นการขัดต่อพลังแห่งวันอีกด้วย

7. ห้ามใช้หวีที่หักไปแล้ว

หวีที่หักเป็นซี่ๆ หรือหักบริเวณใดของหวีก็ตาม ให้ทิ้งไปซะ อ ย่ าเอามาใช้อีก เพราะเชื่อว่าจะมีเรื่องไม่ดี เรื่องร้ า ยตามมา

ที่จริงยังมีความเชื่ออีกมากมายที่เคยได้ยินมาตั้งแต่เด็ก ไม่ว่าจะเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงนั้น ไม่มีใครทราบ ก็อยู่ที่คนจะถือ คนจะเชื่อ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอีกนั่นแหล่ะ ถ้าความเชื่อไหนทำแล้วสบายใจ ไม่เดือดร้อนใครก็ทำเลย

ขอขอบคุณที่มา: tid h o o, horosoc i e t y

เรียบเรียง: admin

Facebook Comments