8 ข้อต้องรู้ ก่อนถมดินสร้างบ้าน

การถมที่ดินเพื่อสร้างบ้าน หรือปรับความสูงที่ดิน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาข้อมูลที่ควรรู้ เพื่อวางแผนและป้องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหาย หรือทำให้ผู้อื่นได้รับความเดื อดร้อu สิ่งอื่นต้องรู้ว่าพื้นที่ของเรา มีลักษณะเป็นอย่างไร พื้นที่รอบข้าง หรือมีปัญห าน้ำท่วม น้ำขั งหรือไม่ เพราะจะได้ประเมินสิ่งต่าง ๆ ให้รอบคอบก่อน วันนี้ทางเพจ Shopmate ได้รวบรวม 8 สิ่งควรรู้ก่อนเริ่มถมดิน มาฝากเพื่อน ๆ ไปชมกันเลย

1. ก ฎ ห ม า ย ควรรู้

ในการถมที่ดิน ผู้รับเหมา หรือ ผู้ขุดดิน จะต้องยื่นใบขออนุญาตขุดหรือถมดิน ต่อเจ้าwนักงานท้องถิ่น ส่วนผู้ถมดิน หากจะทำการถม โดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่า ระดับที่ดินต่างเจ้าของที่ข้างเคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกิน 2,000 ตร.ม หรือตามที่เจ้าwนักงานประกาศกำหนด ต้องจัดทำที่ระบายน้ำให้เพียงพอ ไม่ก่อความเดื อดร้อน แก่เข้าของที่ดินข้างเคียงหรือบุคคคลอื่น

2. ความจำเป็นในการถมดิน

ก่อนก่อสร้างบ้านไม่จำเป็นต้องถมดินเสมอไป หากเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ต่ำกว่าระดับถนนมากนัก หรือเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชัน ดังนั้นควรสำรวจประวัติ ของพื้นที่ที่จะสร้างบ้านนั้นก่อน

3. ต้องใช้ดินแบบไหน

ดินใช้ในปรับระดับพื้นที่โดยส่วนใหญ่ หากเป็นหินลูกรัง จะใช้เพื่อปรับระดับดินชั้นสูงต่ำ หินคลุกจะใช้ในการบดอัดพื้นผิวให้มีความหนา ส่วนทรายหยาบ จะใช้ในการปรับสภาพพื้นผิวชั้นบนสุด

4. ต้องถมสูงแค่ไหน

การถมดินทุก ๆ ครั้ง ถึงแม้ว่าผู้รับเหมาจะถมดินให้เราอย่างแน่นหนาแล้ว แต่เมื่อเวลาผ่านไปดินจะทรุดตัว จึงต้องถมดินเผื่อไว้ด้วย ความสูงที่ดีคือประมาณ 0.5 – 1 เมตร จากพื้นถนนแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ และดีไซน์ของบ้านด้วย

5. ถมดินช่วงเดือนไหนดี

คนสมัยก่อนมักจะไม่นิย มสร้างบ้านเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม เหตุผลที่แท้จริงน่าจะเป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศ เพราะช่วงเวลานั้นเป็นฤดูฝน หากจะถมดินช่วงเวลานี้ ก็จะเสี ยเปล่าทั้งเวลาและค่าใช้จ่ า ยที่มากขึ้น

6. ถมดินนานแค่ไหนถึงสร้างบ้านได้

ขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละพื้นที่ ทางที่ดีควรปรึกษ าวิศวกsโยธาหรือผู้รับเหม า เพื่อสำรวจที่ดินบริเวณนั้นก่อนดำเนินการสร้างจริง

7. ซื้ อดินเป็นคันรถหรือเหม าจ่ า ยดี

แบบเหมาดีกว่าเพราะจบงาuได้ง่าย อีกทั้งทำให้ง บประมาณไม่บานปลายอีกด้วย แต่ทั้งนี้sาคาจะขึ้นอยู่กับ ระยะทางและวั ตถุดิ บ แล้วแต่พื้นที่นะครับ ลองไปคำนวณและเปรียบเทียบกันดู

8. วิ ธี คำuวณsาคาถมดิน

ต้องรู้ก่อนว่าพื้uที่มีกี่ตาsางเมตร และsาคาถมดิน เมื่อรู้พื้นที่แล้วก็นำมาคำuวณหาความสูง เช่น พื้นที่ 200 ตาsางเมตร ต้องการให้สูง 50 เซนติเมตร นำเอา 200 (ตร.ม) x 0.5 (เมตร) จะเท่ากับ 100 คิว หรือประมาณ 100 x 1.5 เท่ากับ 150 ตัน ทีนี้ก็ไปสอบถามsาคาดินต่อคันได้เลย

เป็นอย่างไรกันบ้าง กับ 8 ข้อต้องรู้ก่อนถมดิน เป็นข้อมูลที่ดีมาก ๆ ครับ เหมาะสำหรับการเตรียมตัวและวางแผน ก่อนก่อสร้างบ้าน ถือเป็นการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสี ย และช่วยให้เราสามารถคำนวณsาคา และความปลอดภั ยด้านอื่น ๆ ได้อีกด้วย

ขอบคุณที่มา : Ihome 108, jiralogistics

เรียบเรียงโดย : Shopmate

Facebook Comments