8 ข้อ ที่บ่งบอกว่าคุณมีแนวโน้ม จะพัฒนากลายเป็นเศรษฐีได้

เคยสังเกตไหมว่า คนที่มีฐานะร่ำร ว ย หรือมีความมั่งคั่งในทรั พย์สิน บางคนอาจสืบทอดมาจากรุ่นพ่อแม่ แต่บางคนสามารถพลิกชีวิต จากคนธรรมดาให้กลายเป็นเศรษฐี ได้ภายในไม่กี่ปี แล้วคนเหล่านั้นมี วิ ธี ก า ร อย่างไร หรือมีอะไรที่แตกต่างจากคนธรรมดาทั่วไป

คนขยันไม่มีวันอดต า ย สำนวนนี้ใช้ได้กับทุกสถานะการณ์ แต่คนขยันหลาย ๆ คน ก็ไม่มีวันร ว ย เพราะอะไร เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น นั่นก็เพราะการขยันผิดที 10 ปีก็ไม่ร ว ย นี่ก็ยังคงใช้ได้กับทุกยุคสมัย สิ่งที่ทำให้คนร ว ยกับคนธรรมดาแตกต่างกัน และนี่คือ 8 สัญญาณที่บ่งบอกว่า คุณมีโอกาสพัฒนากลายเป็นเศรษฐีได้ในอนาคต

1.เป็นคนสู้ไม่ถอย ไม่ว่าจะเจอ อุ ป ส ร ร ค

หลายคนคิดบวก แต่ข าดความอึด ในการต่อสู้ปั ญหา หรือ อุปส ร ร ค เหล่ามหาเศรษฐีส่วนใหญ่ ล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่ว่าจะล้มกี่ครั้ง แต่ละครั้ง เ จ็ บ ป ว ด แสน ส า หั ส อย่างไร ก็ลุกมาต่อสู้อย่างไม่ย่นย่อ ท้อแท้ หรือ คิดจะถอยหลังกลับแต่อย่างไร คิดแต่วันข้างหน้าต้องดีกว่าวันนี้ และลงมือทำให้เร็วที่สุด

2.มีความรู้สึก อ ย า ก เริ่มต้นทำในทันที

คนที่เป็นเศรษฐีส่วนใหญ่ไม่ต้องการรอเวลาที่เหมาะสม ในการลงทุนหรือเปิดตัวธุรกิจของพวกเขา หลายคนตระหนักดีว่า ไม่มีเวลาไหนที่ดีไปกว่าการเริ่มต้นทำเ งิ นได้ทันที เพราะการนั่งรอเป็นแนวทางกำจัดความฝันของคุณ หรือคนอื่นเอาไปกินก่อน

3.พัฒนาความรู้และเพิ่มทักษะต่างๆ ให้ตัวเองอยู่เสมอ

แม้ว่าคุณจะมีทักษะ ความรู้อยู่แล้ว แต่การออกไปเจอโลกภายนอก ได้พบปะผู้คน หรือไปร่วมงานสัมมนาต่างๆ จะช่วยให้คุณเปิดโลก หรือมุมมองได้กว้างขึ้นกว่าเดิม เพราะอาจจะได้เจอพันธมิตรธุรกิจใหม่ ๆ ได้เจอข้อคิดใหม่ ๆ ที่จะเปลี่ยนชีวิตหรือธุรกิจของคุณให้ดีขึ้น หรือก้าวกระโดดขึ้นมาอย่างรวดเร็ว การมีนิสัยรักการอ่าน ความกระตือรือร้นเรียนรู้ พัฒนาตัวตัวเองโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัด

4.เริ่มต้นหาเ งิ นตั้งแต่เด็ก

คุณลักษณะทั่วไปที่เหมือนกันของคนร ว ย ก็คือ พวกเขาเริ่มต้นหาร า ยได้ตั้งแต่อายุยังน้อย ยกตัวอย่างมหาเศรษฐีระดับโลกที่ทุกคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดี “วอร์เรนบัฟเฟตต์” เริ่มหาร ายได้ตั้งแต่อายุเพียงแค่ 6 ขวบ ด้วยการข า ย หมากฝรั่งให้กับเพื่อนบ้านของเขา การประหยัด อดออม ไม่ได้ช่วยให้คุณร ว ยได้ แต่เน้นการสร้างร ายได้ที่มากขึ้น แล้วนำเ งิ นนั้นไปต่อยอด ลงทุนในหุ้น อสังหาริมทรัพย์ หรืออื่น ๆ

5.ชอบกำหนดเป้าหมายระยะยาว

คนที่จะร วยจะชอบที่จะกำหนดเป้าหมายชีวิต รวมถึงธุรกิจของพวกเขาใน ร ะ ย ะ ย า ว ไม่ใช่กำหนดเป้าหมายแค่ในแต่ละวันเท่านั้น ไม่ใช่คิดคืนนี้แล้วทำในวันพรุ่งนี้ แต่เศรษฐีจะวางเป้าหมายเป็นเดือน เป็นปี มองหาเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเสมอ ทำอย่างไรเงินจึงจะงอกเงยขึ้นมามากกว่าเดิม คนรวยมักจะวางเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเสมอ แล้วมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้

6.ชอบติดตาม ข่ า ว ส า ร เหตุการณ์ปัจจุบัน

คนที่ประสบความสำเร็ จมากที่สุดในโลก เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการติดตาม ข่ า ว ส า ร เหตุการณ์ปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น นักลงทุนเก่ง ๆ รายงานว่า อ่ า น สิ่งพิมพ์ เพื่อให้พวกเขาสามารถตัดสินใจลงทุนได้มากขึ้น โดยพิจารณาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในโลก

7.ไม่ยึดติดอดีต และยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

การพูดเกี่ยวกับวันเก่าๆ ที่ผ่านมา นึกถึงแต่ความล้มเหลวของตัวเอง ยิ่งจะทำให้คุณหมดกำลังใจ ดังนั้น เศรษฐีส่วนใหญ่จะคิดว่าข้างหน้าจะทำอย่างไร ที่จะดีกว่าวันนี้ เพื่อปลุก พ ลั ง ของตัวเองให้ลุกขึ้น กล้าที่จะเผชิญและสร้างโอกาสที่ดีกว่าในปัจจุบัน โลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คนที่ปรับตัวตามโลกได้เร็ว ย่อมคว้าโอกาสได้มากกว่าคนอื่น

8.มีเพื่อนหรือรู้จักคุ้นเคยกับเศรษฐี

เศรษฐีส่วนใหญ่จะเพื่อนเป็นเศรษฐีด้วยกัน อาจเรียกว่าอาจคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียน หรือทำง านด้วยกัน หรือถ้าคุณรู้จักกับคนร ว ย และคุ้นเคยไปมาหาสู่คนร ว ยเป็นประจำ หรือชื่นชอบการทำง านของพวกเขา อาจจะทำให้คุณมีแรงบันดาลใจ และขอรับคำปรึกษาจากคนร ว ย เหล่านั้นก็ได้ พวกเขาอาจจะชี้ช่องทางให้คุณไปสู่ทางร วยได้

ขอบคุณที่มา: thaismescenter

เรียบเรียงโดย: admin

Facebook Comments