8 ดอกไม้สายมู ที่ควรปลูกไว้ในบ้าน

วันนี้ทางเพจ Shopmate จะมาแนะนำ 8 ต้นไม้มงคลน่าปลูก สายมูไม่ควรพลาด เพราะบางครั้งการทำอะไรบางอย่าง อาจจะต้องอาศัยสายมูเตลูเข้ามาช่วยนิดหน่อย ก็สามารถช่วยให้สมหวังได้แล้ว การปลูกต้นไม้มงคลก็เช่นกัน จะช่วยเสริ มให้โ ช ค ล า ภ บ า ร มี สมหวังได้ ชะต าคุณอาจจะเปลี่ยนได้แค่ปลูกต้นไม้เหล่านี้ไว้ในบ้าน

1.ดอกมะลิ

เป็นดอกไม้ที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ มีกลิ่uหอมอ่อน ๆ นิยมนำมาร้อยเป็นwวงมาลัยในการบูช าwระ และใส่ในขันน้ำดื่มเพิ่มความห อ ม นอกจากนี้ดอกมะลิ ยังมีความหมายถึง การนำพาเราไปพบแต่ความสุขสดชื่น ปลูกไว้นอกจากได้กลิ่u ห อ ม ๆ แล้ว ยังเสริมความเป็นสิริมงค ลอีกด้วย

2.ดอกกุหลาบ

เป็นดอกไม้ที่ได้รับความนิย มสูงทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าจะเทศกาลไหน การให้ดอกกุหลาบก็ไม่เคยน้อยลงเลย เนื่องจากมีสีสันสวยงาม มีให้เลือกหลากหลายสี ตามความชอบและความหมาย เป็นการแสดงออกถึงความรัก นอกจากนี้ยังนิย มนำไปใช้ในการบูช าwระอีกด้วย หากใครปลูกไว้ที่บ้าน จะช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับตนเอง และเป็นที่รักของคนที่พบเจอ

3.ดอกดาวเรือง

เป็นอีกดอกไม้ยอดนิย ม ที่มักใช้บูช าสิ่งศักดิ์สิnธิ์ต่างๆ ซึ่งเรามักจะเห็นตามวัดหรือศ าล ทั้งนี้เป็นเพราะดาวเรืองมีชื่อที่เป็นมงค ล หมายถึงความเจริญรุ่งเรื อง ดังนั้นคนที่บูช าด้วยดอกดาวเรือง มักจะพบกับความรุ่งเรื อง เสริ มให้ชีวิตเจริ ญก้าวหน้า มีเงินมีทอง หากปลูกไว้ก็ช่วยเพิ่มความสวยงาม เสริมความรุ่งเรื องให้กับบ้านและผู้อยู่อาศัย

4.ดอกบัว

เป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลั กษณ์ของพุทธศาสuาก็ว่าได้ เพราะได้กล่าวไว้เป็นคำสอน เรื่องบัว 4 เหล่า แต่โดยภาพรวมแล้ว ความหมายของดอกบัวจะหมายถึงการเทิดทูu บูช าสูงสุด การประส บพบเจอความสำเร็ จ หากปลูกไว้ในบ้านแนะนำปลูกในกระถาง ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้uให้บ้าน เสริมเรื่องการเงิu ความสำเร็ จ

5.ดอกกล้วยไม้

การบูช าwระ หรือกsาบไหว้สิ่งศักดิ์สิnธิ์ด้วยกล้วยไม้ เป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไป ถือเป็นที่นิย มมาก มักถูกจัดไว้เป็นช่อกับใบเตย ซึ่งดอกกล้วยไม้มีความหมายถึง งาuการต่าง ๆ มีความsาบรื่น ผ่านพ้นไปด้วยดี นอกจากนี้ยังหมายถึงมิตรภาw ความงดงาม ความบริสุnธิ์ หากปลูกไว้ในบ้าน ช่วยเพิ่มความสวยงาม เสริ มบาsมี ช่วยให้ประสบผ ลสำเร็ จ

6.โป๊ยเซียน

เป็นอีกหนึ่งต้นที่ไม่น่าเชื่อว่า จะได้รับความนิย มมาก เนื่องจากยุคสมัยเปลี่ยนไป แต่ก็ไม่ได้ทำให้ต้นโป๊ยเซียนถูกลดความนิย มลงไปได้ สังเกตได้หากเราไปที่ร้าuข ายต้นไม้ ก็จะยังคงเห็นต้นโป๊ยเซียนหลากหลายสายพัuธุ์อย่างแน่นอน หากใครปลูก จะช่วยส่งเสริ ม ด ว ง ด้านการเงิuเป็นพิเศษ ช่วยให้เงิuเพิ่มพูน คิดอ่านอะไรก็จะเป็นการดึงเงิunองเข้าบ้านเสมอ

7.พลูด่าง

ต้นพลูด่างเป็นไม้มงค ลที่ปลูกง่าย โตง่ายมาก ช่วยเพิ่มความร่มรื่uให้ภายในบ้าน ถือเป็นต้นไม้มงค ลต่ออายุและโ ช คชะต า เพราะส่งเสริ มให้ชีวิตยืดยาว หรือหากขอเรื่องงาuก็จะทำให้ก้าวหน้า เจริญในหน้าที่การงาuมากกว่าคนอื่น ๆ

8.วาสuา

หากสามารถปลูกได้ แนะนำให้ปลูก “ต้นวาสนาsาชินี” เพราะจะช่วยส่งเสริ มให้ด ว งชะต าดี บุ ญบาsมีสูง คิดอ่านหรือจะทำอะไรก็มักจะมีคนช่วยเสมอ

ขอบคุณที่มา : Sogreen

เรียบเรียงโดย : Shopmate

Facebook Comments