9 ความเชื่อ วิธีสะเดาะ เ ค ร า ะ ห์ เสริมชีวิตมี สิ ริ ม ง ค ล

คนบางคนได้พย า ยามทุกอย่างแล้วในการทำ ง า น หรือหา เ งิ น ก็พบว่ามีปัญหาเข้ามามากมาย ไม่เคยมีชีวิตที่ราบรื่น หรือเจริญรุ่งเรืองกับเขาสักที ลองวิธีของคนโบราณดังต่อไปนี้ ที่ได้เล่าสืบต่อกันมาในการสะเดาะเคร า ะ ห์ ก ร ร ม เก่าที่ติดตัวมา

1. ถือศีล 5

การถือศีล 5 เป็นประจำจะช่วยเสริมดวงชะตาและจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีงาม การทำดีและไม่เบียดเบียนใครถือเป็นการทำบุญกุศลที่ได้อานิ ส ง ส์ เป็นผลให้เกิดความโชคดี และแก้เคร า ะ ห์ ลด ก ร ร มได้

2. การถือศีล 8

จะช่วยเสริมดวงและแก้เคร า ะ ห์ ได้เช่นเดียวกับการถือศีล 5 แต่การถือศีล 8 นั้นปฏิบัติได้ยากยิ่ง แต่เมื่อปฏิบัติได้สำเร็จจะได้กุศลแรงนักปฏิบัติแล้วยังช่วยเสริมดวงอำน าจ บ ารมีได้

3. ถวายสังฆทาน ไหว้พระและถวายดอกไม้ ซื้อข้าวสารถวายวัด บริจาคค่าน้ำ ค่าไฟ

เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยถวายสิ่งของจำเป็นแด่พระสงฆ์ อานิสง ส์ ผลบุญจะส่งให้ชีวิตหมดเคราะ ห์ หมดโศก จะทำสิ่งใดก็ราบรื่นไม่ติดขัด พบแต่ความสำเร็จสมปรารถนา รวมทั้งมีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ ไม่ขัดสน

4. สวดมนต์ ไหว้พระ ไหว้บูชาเทพต่างๆ

จะทำให้พบกับความสุข ความเจริญเกิดความสุขใจว่ามีที่พึ่งพิง ยึดเหนี่ยว นำมาซึ่งกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปและรู้สึกเสมอว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

5. ถวายน้ำมันตะเกียง

เพื่อความรุ่งโรจน์โชติช่วงของชีวิต เช่นเดียวกับความสว่างของแสงตะเกียง ทำให้พ้นจากความมืดมิดทั้งการดำเนินชีวิต รวมทั้งปัญหาและความคิดที่สว่างไสวไม่อับจนหนทาง

6. ทำบุญปล่อยสัตว์

เป็นการไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น แต่ถือว่าได้บุญแรง จะต้องทำด้วยความตั้งใจจริง เช่น การไปซื้อสัตว์ที่กำลังจะถูกทำร้ายไปปล่อย ไถ่ชีวิตวัวควายถวายวัดเพื่อมอบให้ชาวนานำไปใช้ประโยชน์ ซื้อปลาในตลาดที่จะถูกทำร้ายไปปล่อยน้ำ ผลบุญนี้ยังผลให้หมดทุกข์ หมดภัย และพบความสุขความเจริญในชีวิต

7. ทำบุญ ให้ทาน

เป็นการรู้จักเสียสละตนเองและแบ่งปันให้ผู้อื่น ซึ่งผลบุญจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีจิตใจยินดีในการทำบุญให้ทานด้วย ไม่ว่าจะเป็นการบำรุงพุทธศาสนา หรือการให้ทานเกื้อกูลคนยากไร้ ล้วนแล้วแต่เป็นบุญส่งเสริมให้ชีวิตมีโชค มีทรัพย์ และมากด้วยบารมี

8. ทำบุญโลงศພ

ซื้อโลงศພบริจาคศພอนาถาไร้ญาติ จะได้อานิสง ส์ แรงยิ่งนัก การทำบุญเช่นนี้จะช่วยเสริมดวงชะต า ให้แข็งแกร่ง สามารถต้านเคราะ ห์ ภั ย หนักต่างๆ และผ่อนหนักเป็นเบาได้

9. พิมพ์หนังสือ ธ ร ร ม ะ แจก

จัดพิมพ์เองหรือร่วมบริจาคสมทบทุนการพิมพ์กับผู้อื่นก็ได้ เป็นการเสริมดวงให้มีวา ส น า บารมี เพื่อให้ปัญญาสว่าง หมดทุ ก ข์ หมดโศก ไม่มีเครา ะ ห์ ร้ายมากล้ำกราย

เชื่อว่าเป็นวิธีที่เพื่อนๆ สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความสะดวกเลย ใครสะดวกแบบไหนก็เลือกตามที่ทำได้ หากการไปทำบุญในที่ต่างๆค่อนข้างลำบากละก็แนะนำให้เริ่มที่การรักษาศีล 5 ให้ได้ รับรองว่าเป็นมงคลกับชีวิตอย่างแน่นอน หากเราสามารถรัก ษ า ศีลได้แล้วก็ค่อยๆ เพิ่มการสะสมบุญบารมี สะเดาะเคราะ ห์ ไปเรื่อยๆ ขอให้ทุกท่านผ่านพ้นอุปส ร ร ค พบแต่ความสุขโชคดีด้วยเทอญ สาธุ

ขอขอบคุณที่มา: snook. c o m

เรียบเรียง: admin

Facebook Comments