6 พันธุ์ไม้น่าปลูก ทั้งไล่อากาศพิ ษและฟอกอากาศ

ปัจจุบันสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ค่าฝุ่นสูงมากขึ้น เป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญและป้องกันตัวเองจากฝุ่น มีหลาย ๆ วิธีที่ช่วยในการลด ม ล …

อ่านต่อ