เป็นคนที่มีความสุขได้มากกว่าเก่าด้วย 20 ข้อนี้

ในวันที่เราอายุมากขึ้นๆ พบว่าทุกวันในชีวิตมีวันที่ดีและร้าย บางวันสุข บางวันทุกข์มาก ลองมาอ่าน 20 ข้อนี้ เพื่อจำและแล้วนำไปใช้ ในวันเวลาที่เรากำลังประสบกับเรื่องที่เราทุกข์ใจ ก็ยังนำมาเป็นสิ่งนำทางที่ทำให้เราไม่ทุกข์เกินไป …

อ่านต่อ